Kofola: Silné 3Q překonalo odhady, obchodování dnes pozastaveno před novým oznámením

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Kofola ČeskoSlovensko dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 3. kvartál 2023. Tržby skupiny meziročně vzrostly o 9,4 % na 2,567 mld. Kč, čímž mírně překonaly odhad trhu 2,55 mld. i náš odhad 2,535 mld. Kč. V meziročním růstu se kompenzovalo lednové zvýšení cen o 20 % s pokračujícím poklesem prodaných objemů, nicméně velmi teplý závěr léta podpořil zejména prodeje v segmentu HoReCa a řidičům při cestách („on the go“). Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 555,9 mil. Kč při rychlém růstu o 20,3 % r/r, čímž překonal odhad trhu 517 mil. i náš odhad 525,6 mil. Kč. Nárůst EBITDA marže o 2 proc. body meziročně na 21,7 % byl umožněn jak růstem tržeb, tak poklesem nákladů na energie a plasty. Díky nižším odpisům rostl provozní zisk ještě výrazněji (+31,9 % r/r). Nepříznivý vývoj kurzu koruny ve 3Q (zvýšení korunové hodnoty dluhu denominovaného v eurech) poněkud snížilo tempo růstu čistého zisku, ten ale i tak s výsledkem 243,6 mil. Kč (+27,8 % r/r) překonal tržní i naše očekávání. Díky výraznému nárůstu zisku EBITDA kleslo relativní zadlužení čistý dluh / EBITDA na úroveň 1,98 ke konci 3. kvartálu.

Kromě velmi dobrého vývoje hospodaření ve 3Q management v přiložené prezentaci uvedl, že v říjnu se tržby meziročně zvýšily o vysokých 32 %, což přičítáme nebývale teplému počasí. Management proto zúžil výhled na celoroční zisk EBITDA z předchozího intervalu 1,20 – 1,25 mld. Kč na jeho horní okraj. Jsme názoru, že je možné i překonání této úrovně a odhadujeme celoroční zisk EBITDA 1,33 mld. Kč. V oddělené zprávě Kofola oznámila, že požádala pražskou burzu o pozastavení obchodování pro dnešní den. Důvodem má být zveřejnění vnitřní informace během obchodního dne. Domníváme se, že firma může oznámit prodej vlastních akcií držených přes společnost Radenska nebo novou akvizici. Oznámené výsledky a výhled hodnotíme pozitivně a očekáváme příznivou reakci trhu. Firma pořádá konf. hovor dnes v 15:00 SEČ.

 

mil. Kč3Q23r/r3Q22oček. 3Q23 J&Toček. 3Q23 Trh
Tržby2567,29,4%2347,22535,02550,0
EBITDA555,920,3%462,2525,6517,0
EBITDA marže21,7%+2 pr.b.19,7%20,7%20,3%
Provozní zisk421,331,9%319,4394,2384,0
Čistý zisk po minoritách243,627,8%190,6205,4222,0

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.