Makro: Agentura Moody’s zlepšila výhled ratingu ČR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ratingová agentura Moody’s v pátek oznámila, že zlepšila výhled ratingu ČR z negativního na stabilní a samotné ratingové hodnocení nechala na stupni „Aa3“ (4. nejvyšší z celkem 21 stupňů). Agentura Moody’s svoje rozhodnutí odůvodnila tím, že ČR se podařilo výrazně snížit svoji závislost na plynu z Ruska, což byl hlavní důvod snížení výhledu vloni v srpnu. Podle Moody’s se ČR podařilo zajistit jiné zdroje energie dříve, než vláda původně plánovala, a také se strukturálně změnila spotřeba plynu. Agentura také pozitivně hodnotila konsolidační balíček vlády a také změny v penzijním systému, které zlepšují jeho dlouhodobou udržitelnost. Agentura Moody’s očekává v příštím roce snížení deficitu rozpočtu na 2,4 % HDP a v roce 2025 na 2,0 % z úrovně 4,5 % HDP z let 2020–23. Celkové vládní zadlužení by se mělo stabilizovat pod úrovní 45 % HDP, přitom v roce 20019 bylo na úrovni 30 % HDP.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.