Makro: Důvěra v ekonomiku zůstává utlumená

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Konjukturální průzkumy za listopad měly smíšené vyznění. Souhrnné indexy se drobně zvýšily, když lehce narostl optimismus mezi podnikateli, hlavně ve stavebnictví, kde se dostal i na roční maximum. Naopak mírně klesla důvěra v průmyslu i index spotřebitelské důvěry domácností. Ale trendově nedošlo k žádné změně. Více jak půlrok spotřebitelská důvěra i nálada v průmyslu trendově stagnuje na stejné úrovni, která odpovídá utlumenému vývoji. Konjukturální indexy naznačují, že k žádnému výraznějšímu oživení ekonomiky nedochází, naopak výhled zhoršuje nálada v průmyslu u nás i v zahraničí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.