Rozkolísaný a rozmanitý akciový trh přeje aktivnímu investování

3-minutové čtení
J&T specialista
Karin Šoóšová
sdílení
Karin ŠoóšováRozkolísaný a rozmanitý akciový trh přeje aktivnímu investování
#Trendy#Akcie#Ekonomika

Volatilita akciového trhu, tedy míra rozkolísanosti cen akcií, je intenzivně sledovaným parametrem mezi profesionály. Existuje řada nástrojů, jak na volatilitu sázet, nebo naopak své portfolio vůči volatilitě zajistit. Méně známým, ale neméně důležitým parametrem je, jak velké jsou rozdíly mezi pohyby cen jednotlivých akcií, neboli rozptyl (dispersion).


Proč dává smysl rozptyl na akciovém trhu sledovat?

Rozptyl je měřítkem toho, jak moc odlišně se akciového ceny pohybují mezi sebou. Jinými slovy zrcadlí „pestrost“ akciového trhu. Hodnotu rozptylu cen akcií lze od září 2023 jednoduše sledovat díky nově publikovanému indexu CBOE S&P 500 Dispersion Index (DSPX). Výše uvedený index měří očekávaný rozptyl cen akcií v průběhu dalších 30 dnů.

Vyšší hodnota indexu rozptylu znamená, že v nejbližším období účastníci akciového trhu očekávají větší rozdíly v cenovém vývoji jednotlivých akcií v indexu S&P 500. Předpokládá se tedy, že se budou ceny akcií pohybovat méně v tandemu a dle nálady celého akciového trhu a více dle individuální situace každé společnosti. Čím větší je rozptyl cen, tím větší je rozdíl mezi výnosem nejlepších a nejhorších akcií. Při vyšších hodnotách rozptylu je tedy vyšší šance správnou volbou akcií dosáhnout tzv. alpha, tedy nadvýnos oproti celkového akciovému trhu.


Rozkolísaný a rozmanitý akciový trh přeje aktivnímu investování - graf

Zdroj: Cboe Global Markets, Cboe S&P Dow Jones Indices, https://www.cboe.com/


Dlouhodobý průměr indexu DSPX od roku 2014 je kolem 23 bodů. Tato hodnota je ale silně ovlivněna obdobím COVIDu, kdy hodnoty volatility a rovněž rozptylu skokově a několikanásobně vyskočily. Do té doby se rozptylový index pohyboval v průměru na hodnotách kolem 20 bodů.

Z grafu je viditelné, že od začátku cyklu zvyšování úrokových sazeb (pro USA od března 2022) se index rozptylu posunul do vyššího pásma. Průměr od března 2022 je kolem 28,4 bodů. Za poslední 2 roky jsou tudíž rozdíly mezi chováním jednotlivých akcií větší. Akciový trh je tedy „barevnější“ a aktivním investorům nabízí více příležitostí.


Kdo profituje z vyššího rozptylu na akciovém trhu

Čím větší je rozptyl mezi vývojem jednotlivých akcií, tím víc příležitostí se nabízí aktivně spravovaným investičním fondům. Když celý akciový trh roste jak pod taktovkou dirigenta, je pro aktivního investora těžké najít dobré příležitosti. V časech, kdy rozptyl mezi jednotlivými akciemi vzroste, je podrobná znalost jednotlivých titulů velkým přínosem. S větším rozptylem se také zvyšuje přínos diverzifikace. Dobře vyskládaná portfolia s různorodými investicemi budou s vyšším rozptylem na akciovém trhu stabilnější.


Rozkolísaný a pestrý akciový trh přeje připraveným

Hodnota indexu rozptylu cen jednotlivých akcií (DSPX) a indexu celkové volatility akciové trhu (VIX index) jsou navzájem zjevně propojené. Z grafu výše je zřejmé, že právě v obdobích zvýšené volatility bývá trh rovněž pestřejší. V časech, kdy je celkový trh ve stresu, mají investoři s podrobnou znalostí trhu velkou výhodu. Dokážou totiž lépe odlišit dobré akcie od špatných. Navíc můžou využít krátkodobých výkyvů cen k načasování plánovaných nákupů a prodejů. Nejedná se zde ale o typické časování trhu. Spíše jde o to, že podrobně prozkoumané a dobře pomyšlené investiční teze lze realizovat výhodněji.

Pasivní indexové produkty můžou dávat smysl především v období nízké volatility a nízkého rozptylu. V turbulentnějších časech s vyšší volatilitou a většími rozdíly ve vývoji jednotlivých akcií je rozumnější investovat do aktivně spravovaných fondů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.