Skupina J&T Finance Group uzavřela rok 2023 s rekordním ziskem

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceSkupina J&T Finance Group uzavřela rok 2023 s rekordním ziskem
#Úspěch#Byznys#Růst#Cíle

Bankovní holding Finance Group uzavřel rok 2023 s historicky nejvyšším čistým ziskem v celkové výši 278,7 milionu eur, co představuje nárůst o 71 %. Hlavními důvody úspěchu byl nárůst čistých úrokových výnosů a navýšení objemu obhospodařovaného majetku.


„Pozitivně se na zisku odrazily vysoké úrokové sazby, které přispěly k nárůstu čistých úrokových výnosů. Druhým pozitivním faktorem pak bylo navýšení objemu obhospodařovaného majetku, který koncem roku činil sedm miliard eur. To se kladně promítlo do výnosů z poplatků,“ říká jeden z akcionářů skupiny Igor Kováč.

J&T Banka přispěla čistým ziskem 224,6 milionu eur a hlásí historicky nejvyšší výsledek od svého založení. Pro porovnání – v roce 2022 byl čistý zisk banky 137,6 milionu eur.

Nejrychleji rostoucí kategorií majetku se staly fondy tažené zejména fondem J&T ARCH INVESTMENTS. Ten ke konci roku dosáhl objemu aktiv 2,23 miliardy eur a stal se tak největším fondem nejen mezi fondy kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku, ale i největším ze všech fondů vůbec. 

Kromě J&T Banky je součástí skupiny rovněž slovenská 365.bank, dříve známá jako Poštová banka. Od loňského roku začala skupina působit rovněž v německém bankovnictví, a to prostřednictvím nového peněžního ústavu J&T Direktbank, který v prvním roce provozu získal od 20 tisíc klientů vklady na úrovni 800 milionů eur.

Holding také v loňském roce ukončil prodejem dceřiné banky své aktivity na ruském trhu a plně tak tento trh opustil. I nadále se skupina bude zaměřovat na poskytování atraktivních investičních produktů a propojování kapitálu s novými příležitostmi v dynamicky se měnícím globálním prostředí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.