Státní rozpočet: Deficit rozpočtu v srpnu snížila dividenda ČEZu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci srpna v deficitu 195 mld. korun a vůči konci července se snížil o 20 mld. Zásadním faktorem byla výplata dividendy ČEZu, která přímo zvýšila příjmy státního rozpočtu o 54 mld. korun. Vedle toho dál pokračoval nárůst daňových příjmů, které v letošním roce meziročně rostly tempem 15 % r/r, a na závěr roku je ještě podpoří zálohy na daň z mimořádných zisků (WFT). Celkově příjmy rozpočtu narostly o 22 % r/r a poprvé v letošním roce převýšily tempo nárůstu výdajů (15 % r/r). Ministerstvo financí spoléhá na to, že mimořádné příjmy pomůžou stlačit celoroční deficit rozpočtu na plánovaných 295 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.