Trh Start: Pražská burza spustí nový index pokrývající menší tituly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Pražská burza oznámila, že zavede nový burzovní index PX-Start Index, který bude pokrývat tituly na neregulovaném trhu Start. V bázi indexu by mělo být 14 titulů, tedy všechny současné emise na trhu Start. Index bude dividendového (total return) typu a bude přepočítáván jednou denně po ukončení obchodování. Výpočet indexu bude zahájen 18. 12. 2023 a počáteční hodnota indexu 1000 bodů bude vztažena ke dni 2. 1. 2020. Báze indexu bude aktualizována čtvrtletně, přičemž k okamžité aktualizaci dojde v případě vyřazení dané akciové emise z trhu Start.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.