Uveřejnění informace o volbě referenčního státu

1-minutové čtení


Společnost J&T BANKA, a.s., jako emitent cenných papír přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, oznamuje volbu České republiky jako referenčního státu, ve kterém bude plnit příslušné informační povinnosti.