ČEZ: Pozvánka na valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost zveřejnila pozvánku na valnou hromadu (VH), která se bude konat 26. června. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen. Na programu valné hromady jsou standardní body včetně návrhu dividendy. Představenstvo navrhuje, jak již bylo dříve avizováno, vyplatit formou dividend 80 % zisku za minulý rok, tedy 117 Kč na akcii (11,3% hrubý div. výnos). Rozhodný den pro nárok na dividendu je 30. červen, naposledy se tedy budou akcie obchodovat s nárokem ve středu 28. června. Samotná výplata proběhne od 1. srpna. Akcionáři nyní mohou uplatňovat své případné návrhy či protinávrhy k bodům jednání VH. K již zařazeným bodům jednání, tedy především k dividendě, je termín nejpozději 10 dnů před konáním VH, tedy do 16. června. Pro nově projednávané body je termín nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem, tedy do 9. června. Ministerstvo financí se jako největší akcionář již vyjádřilo, že souhlasí s navrhovanou dividendou. Pokud vláda bude chtít učinit nějaké kroky směrem k restrukturalizaci společnosti a získáním kontroly nad výrobními zdroji, které požadují schválení valnou hromadou (bez nutnosti svolání mimořádné VH), měla by tyto návrhy předložit v následujících 2 týdnech.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.