Středoevropské burzy se v porovnání se západní Evropou držely

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Pražská burza cenných papírů spolu s dalšími burzami v regionu střední Evropy oscilovala kolem nuly, což byl v relativním srovnání se západní Evropou velmi solidní výsledek. Nicméně stále trpí nízkou obchodní aktivitou. Výhled na delší období vysokých sazeb na rozvinutých trzích odčerpává investice do rizikových aktiv, mezi které stále někteří investoři řadí akcie regionu CE3. Nové peníze tak chybí a stávající investoři svoje pozice zakonzervovali s přáním lepších zítřků. ČEZ (+0,88 %) nadále osciluje kolem současných úrovní, nicméně je patrný mírný trend směrem vzhůru. Rakouské finanční instituce Erste Group (-1,24 %) i VIG (-1,58 %) korelovaly s vývojem na západ od našich hranic a výrazněji ztrácely.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.