KKCG: Udělení mandátu k emisi dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina KKCG oznámila, že udělila konsorciu bank mandát k umístění 5letých zajištěných dluhopisů.


Skupina KKCG oznámila, že udělila konsorciu bank mandát k umístění 5letých zajištěných dluhopisů. Dluhopisy budou mít nominál 10 tis. Kč, budou vydány v předpokládaném celkovém objemu 5 mld. Kč s možností navýšení až do výše maximálně 10 mld. Kč. V konsorciu bank jsou J&T Banka, Česká spořitelna, Komerční banka, PPF Banka a UniCredit Bank CR a SK. Zahájení úpisu je očekáváno v dohledné době v závislosti na tržních podmínkách a schválení prospektu ze strany ČNB.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.