EPH: Skupina LEAG plánuje výstavbu 4 plynových elektráren

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Německá společnost LEAG plánuje postavit čtyři plynové elektrárny

Německá společnost LEAG plánuje postavit čtyři plynové elektrárny s celkovou kapacitou více jak 3 GW. Výstavba zapadá do německé energetické strategie, v rámci které vláda začátkem února schválila dotace v přepočtu za 17 mld. USD pro provozovatele plynových elektráren, které mohou být transformovány na vodík. Koncem minulého roku EPH dokončilo převod skupiny LEAG do nově založené společnosti EP Energy Transition (EPET). EPET stejně jako EPH patří pod holdingovou společnost EP Corporate Group. Cílem EPET je rozvoj projektů zaměřených na obnovitelné zdroje a spolupráce s vládou a regiony při utlumování aktivit spojených s uhlím a s přechodem na novou energetiku. Plány na výstavbu plynových elektráren rozvíjí LEAG již několik let.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.