Komerční banka: Magistrát schválil odkup budovy na Václavském náměstí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pražský magistrát schválil koupi budovy na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice od Komerční banky za částku přibližně 3,5 mld. Kč. Budovu vlastní KB prostřednictvím dceřiné společnosti VN 42, která je předmětem prodeje. Kupní cena se má skládat ze dvou částí, hodnoty samotné budovy (3,32 mld. Kč) a ostatní majetek kupované firmy, který je předběžně stanoven na 222 mil. Kč a bude ještě upřesněn znaleckým posudkem. Hodnota (vlastní kapitál) společnosti VN 42 je ve výroční zprávě za rok 2023 uvedena ve výši přibližně 1,5 mld. Kč. Pokud by tedy prodej proběhl za uvedenou cenu, banka by zaúčtovala přibližně 2 mld. Kč (10,5 Kč na akcii) jako mimořádný zisk z prodeje, který by se promítl i do vyplacené dividendy. Management již avizoval, že plánuje vyplatit prostřednictvím dividendy celý letošní zisk, naše projekce doposud počítala s dividendou ve výši 81 Kč na akcii (10,5% hrubý div. výnos), s tímto mimořádným výnosem by se tak potenciální dividenda zvýšila na 91,5 Kč (11,9% hrubý div. výnos). Vzhledem k tomu, že je KB vnímána investory především jako stabilní dividendový titul, vnímáme možnost vyplacení vyšší dividendy pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.