Accolade: Dnes se vydávají 5leté seniorní dluhopisy 8,00/2029

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Accolade Finco Czech 1, s.r.o. dnes vydává 5leté seniorní dluhopisy Accol. FC1 8,00/2029.


Společnost Accolade Finco Czech 1, s.r.o. dnes vydává 5leté seniorní dluhopisy Accol. FC1 8,00/2029. Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč, nesou fixní úrok 8,00 % p.a. vyplácený pololetně a jsou splatné 14. 6. 2029. Emitent má právo dluhopisy předčasně svolat ke 4. výročí emise. Objem emise po navýšení na maximální rámec činí 3 mld. Kč. Ručitelem emise je společnost Accolade Holding, a.s., která je významným developerem a investorem do průmyslových a logistických parků. Accolade je v této oblasti druhým největším hráčem na českém trhu a významné postavení má rovněž v Polsku. Společnost musí během života dluhopisu mimo jiné udržovat zadlužení LTV (loan-to-value) pod maximální hodnotou 65 %. Dluhopisy se budou obchodovat na regulovaném trhu pražské burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.