Makro: Míra inflace v březnu zůstala na 2,0 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Míra inflace v březnu zůstala beze změny na 2,0 % r/r, což bylo mírně pod očekáváním (oček. 2,1 %). Významným faktorem byl další mimořádný pokles cen potravin (-0,8 % m/m), které v meziročním srovnání klesly o 6 % r/r. Tento vliv kompenzoval další růst cen pohonných hmot (+1,6 % m/m) a v rámci dopravy zdražení dálniční známky (+53 %). Současně dál nadprůměrně rostly ceny služeb (0,4 % m/m), které své tempo růstu stále drží nad 5 procenty (5,4 % r/r v březnu; 5,2 % v únoru). Zůstává riziko, že po odeznění přechodných vlivů u cen zboží (potraviny) se míra inflace v druhé polovině roku vrátí k úrovni 3 procent. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,4 % (10,7 % v roce 2023).

Výsledky inflace povedou ČNB k dalšímu snižování sazeb, pro nejbližší zasedání (2. května) čekáme opět pokles sazeb o 50 bodů na 5,25 % (nyní 5,75 %). Během léta další pokles sazeb může zvolnit a na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent (2T repo).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.