Erste Group: Zrušení akcií získaných v rámci zpětného odkupu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Představenstvo Erste Group se souhlasem dozorčí rady rozhodlo o zrušení 8,9 mil. akcií získaných v rámci programu zpětného odkupu akcií, který banka dokončila 16. února. Jedná se o 2,07 % ze všech vydaných akcí banky. Management již dříve avizoval, že odkoupené akcie budou zrušeny. Očekáváme, že nový program odkup vlastních akcií bude oznámen v rámci nadcházejících výsledků za 4Q 2023, které budou zveřejněny 29. února.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.