Energo-Pro: Výrazný růst EBITDA v 1Q díky novým akvizicím

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina Energo-Pro, zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí tohoto roku.


Skupina Energo-Pro, zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Celkové konsolidované tržby byly meziročně téměř beze změny na úrovni 356,3 mil. EUR, provozní zisk EBITDA pak byl vyšší o 60 % r/r na úrovni 107,6 mil. EUR. Meziroční srovnání bylo ovlivněno začleněním nových akvizic ve Španělsku a Turecku. Po očištění o tyto akvizice by byly tržby nižší o 15 % r/r a EBITDA vyšší o 13 %. Celkový dluh společnosti vzrostl na 1 147 mil. EUR (1 014 mil. EUR ke konci roku). Management zároveň potvrdil dosavadní celoroční výhled, kde očekává EBITDA v rozmezí 280 – 320 mil. EUR. Z pohledu emitovaných dluhopisů hodnotíme výsledky neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.