Kofola: Očekáváme výrazné zlepšení zisku EBITDA v 1. čtvrtletí roku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Kofola ČeskoSlovensko zveřejní výsledky hospodaření za 1. kvartál 2023 dnes po zavření trhu. Kofola již uvedla, že prodeje v 1Q vzrostly meziročně o 13 % (tj. na 1,702 mld. Kč), když bylo 20% zvýšení cen na začátku roku zčásti kompenzováno poklesem prodaných objemů o 8 %. Právě díky menším vyrobeným objemům jednak Kofola ušetřila na vstupech, ale výroba mohla také využít výrazně nižších cen energií, které firma odebírá na spotovém principu. Kromě toho Kofola indikovala šetrnost v oblasti marketingových a administrativních nákladů. Tyto faktory podle nás výrazně převažují vyšší ceny sladidel a odhadujeme skok v marži EBITDA z 7,4 % na 11,1 % meziročně a nárůst zisku EBITDA o 68,6 % r/r na 188,5 mil. Kč. Podotýkáme, že prudký růst v procentuálním vyjádření je způsoben relativně nízkými absolutními hodnotami zisku EBITDA, které jsou typické pro 1. kvartál roku. Koruna v 1Q výrazně posílila vůči euru, což na finanční úrovni vytváří zisk z přecenění eurového dluhu Kofoly (dluh klesá v korunovém vyjádření). Tento dodatečný faktor na finanční úrovni tak dále pomáhá čistému zisku, který se podle nás dostal v 1Q do plusu +22,3 mil. Kč.

Pokud se vyplní naše projekce výrazného zlepšení ziskovosti v 1. čtvrtletí roku, management může podle nás upravit výhled na celý rok. Pro celoroční výsledek je však důležitá hlavně začínající letní sezóna, a proto změna výhledu může být podle nás jen malá. Odhadujeme, že současný výhled na zisk EBITDA 1,1 – 1,25 mld. Kč může být upraven do své horní poloviny. Nyní očekáváme za celý rok zisk EBITDA 1,206 mld. Kč, tj. meziročně vyšší o 12,8 %. Celkově očekáváme, že Kofola zveřejní solidní čísla za první kvartál a mírné zlepšení výhledu na zisk EBITDA za celý rok. Cena akcií by v tomto případě mohla reagovat pozitivně. Kofola pořádá konferenční hovor zítra v 10:00.

 

mil. Kče1Q23r/r1Q22
Tržby1701,713,0 %1505,9
EBITDA188,568,6 %111,8
EBITDA marže11,1%+3,7 p.b.7,4%
Provozní zisk44,2n.m.-35,4
Čistý zisk po minoritách22,3n.m.-103,3

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.