Rohlik Group: Ukončení rozvozu potravin v Itálii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací deníku E15 skupina Rohlik Group ukončila rozvoz potravin v severní Itálii, kde působila pod značkou Sezamo. Ta začala nabízet své služby v oblasti Milána v dubnu 2022, ale v březnu letošního roku je ukončila. Rohlik Group původně plánoval podnikat ve třech jihoevropských zemích (Španělsko, Itálie, Rumunsko), ale v současnosti provozuje rozvoz pouze v rumunské Bukurešti. E15 doplňuje, že podle nedávného vyjádření gen. ředitele skupiny Tomáše Čupra je důvodem pro odchod z Itálie obezřetné nakládání s kapitálem, který chce skupina alokovat především do Německa. Doplňujeme, že v Itálii klesly reálné prodeje přes e-commerce na úroveň začátku roku 2020, což se může promítat i do segmentu rozvozu potravin. Zprávu považujeme za mírně negativní, neboť naznačuje ochlazení evropských e-commerce trhů. Investice Rohlik Group v Itálii však nebyly zásadní ve srovnání se středoevropskými trhy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.