Volatilní obchodování na akciích ČEZu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Čtvrteční obchodování na pražské burze skončilo výraznější korekcí, index PX oslabil o 2,21%. Volatilním obchodováním prošly především akcie ČEZ, které agresivní prodejce v omezené likviditě dotlačil až na ceny 1119 Kč, což byl intra-day pokles větší než 5 %. Postupně se však titul stabilizoval a zakončil slabší jen o 1,86 % na závěrečné ceně 1158 Kč, a to v solidním objemu téměř 500 mil. korun. Pod prodejním tlakem byly také všechny finanční tituly. Největší prodejní tlak byl znát u akcií Erste Group, titul téměř v celém průběhu obchodování klesal a zakončil slabší o 5,12 % na závěrečné ceně 641,60 Kč.        


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.