J&T Banka Art Index 2024: Proměna domácí umělecké scény i díky výrazným ženským autorkám

3-minutové čtení

Žebříčku nejvýraznějších současných českých umělců, J&T Banka Art Index, opět kraluje Eva Koťátková. V první stovce se však odehrálo několik slibných posunů, které naznačují, že o řadě mladých českých umělců bude ještě slyšet. Mezi ně patří například Igor Hosnedl, Jakub Choma a Klára Hosnedlová. Žebříčkem postupně stoupají i výrazné české autorky, přičemž některé z nich se letos umístily vůbec poprvé. Nejčastější technikou umístěných umělců je stále malba.


Proměna české umělecké scény

Na prvních třech místech žebříčku J&T Banka Art Indexu najdeme známá jména jako je Eva Koťátková, Kateřina Šedá a Krištof Kintera. Česká umělecká scéna se však postupně proměňuje, a proto je tradičně upřena pozornost i na ty umělce, kteří v žebříčku díky svým úspěchům meziročně výrazně stoupají. „Například jméno Kláry Hosnedlové je téměř denně skloňováno už od konce roku 2022, kdy si ji mezi své svěřence vybrala prestižní londýnská White Cube Gallery,“ vysvětluje Valérie Horváth, art specialistka J&T Banky. V Berlíně tvořící malíř Igor Hosnedl se zase ještě před dvěma lety pohyboval mimo žebříček první stovky, v loňském roce poskočil díky povedeným výstavám o 35 míst vzhůru na aktuální 64. až 65. místo. „Za zmínku stojí i čerstvý absolvent pražské UMPRUM a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2020 Jakub Choma, který byl mimo jiné jedním z umělců, kteří reprezentovali české umění v rámci předloňského předsednictví Rady EU,“ říká Valérie Horváth. Mezi nejlepší stovku se letos historicky poprvé dostaly umělkyně Adéla Babanová, Anna Ročňová, Barbora Fastrová, Darina Alster nebo Valentýna Janů. Podle Valérie Horváth jde o výrazné ženské autorky, z nichž každá pracuje s jiným uměleckým médiem, což ilustruje rozmanitost umělecké tvorby u nás.

Dá se umění měřit?

„Letos uběhlo deset let od prvního vydání J&T Banka Art Indexu. Index nehodnotí subjektivní kvalitu umělců ani slepě nesleduje pouze jejich komerční úspěch,“ přibližuje Valérie Horváth. V rámci metodiky, která prošla úpravami reflektujícími dobu, získávají umělci narození po roce 1960 body vždy za posledních deset let své kariéry. Index zohledňuje účast na výstavách a bienále, získaná ocenění, zastoupení galeriemi, ale boduje třeba i za knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru. „Na přesném umístění v žebříčku přitom až tak nezáleží. Od dvacátého místa dělí jednotlivé autory jen jednotky bodů. Pro sběratele a veřejnost, která se zajímá o umění, je tedy stěžejní samotná přítomnost umělců v celkovém žebříčku,“ komentuje Jan Stuchlík ze spolupracujícího portálu Art+.

Mezi umělci stále převládá malba

Art Index každoročně mapuje i několik vybraných trendů, jako je zastoupení mužů a žen na umělecké scéně či nejčastěji používané techniky. „Poměr mužů a žen se v Art Indexu dlouhodobě významně neproměňuje. Letos se o první stovku dělí 65 % mužů s 35 % žen. Co se týče nejčastějších technik tvorby, tak nejpoužívanější technikou je nadále malba a kresba (32 %), dále pak konceptuální umění (25 %) či sochařství a instalace (15 %),“ komentuje závěrem Horváth.

O J&T Banka Art Indexu

J&T Banka Art Index je připravován každoročně od roku 2014. Jedná se o žebříček stovky umělců narozených po roce 1960, kteří jsou na výtvarné scéně nejvíce viditelní. Úspěchem je samotné umístění v zveřejňovaném top 100. Databáze Artplus.cz, která shromažďuje také údaje o aukčních prodejích, eviduje více než dva tisíce umělců, kteří spadají do této kategorie. Jako každý index je J&T Banka Art Index zjednodušeným popisem velice komplexní situace. Nelze automaticky klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoké umístění neznamená nutně, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže či kdo se do první stovky vůbec nedostal. J&T Banka Art Index nehodnotí kvalitu jednotlivých umělců ani jejich díla. Pořadí v žebříčku odráží především pozornost, jakou jejich tvorbě věnuje odborná veřejnost. Ať už jsou to galeristé, kteří jim pořádají samostatné výstavy, nebo je berou na umělecké veletrhy, či kurátoři, kteří je zařazují do svých přehlídek. Čím větší pozornost svým dílem umělci získávají, tím více si jich všímají i sběratelé, kupují jejich díla, jejichž cena v čase by tak měla růst. 

Kompletní přehled letošních výsledků na: https://jtbankartindex.com/