Majetek klientů v J&T Bance meziročně vzrostl o více než 10 miliard korun

2-minutové čtení

J&T Banka, Privátní banka roku 2016, ukončila třetí čtvrtletí s 27% nárůstem klientských investic, které dosáhly celkové výše 133 miliard korun. Prozatím banka uvedla na trh 8 dluhopisových emisí v objemu 11,7 miliard korun a do podílových fondů J&T pro privátní klienty získala 4,5 miliardy korun.

„Nárůst objemu klientských investic byl urychlen poklesem úrokových sazeb na vkladech. Ve značné míře tak šlo pozorovat přesun klientských prostředků z termínovaných vkladů (-17 mld. Kč) do investic (+28 mld. Kč),“ vysvětluje Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky a dodává: „I přes nižší příliv prostředků dosáhly vklady úrovně 106,1 miliard korun, přičemž i nadále větší část vkladů tvoří vklady se splatností nad 12 měsíců.“

Čistý zisk za dané období dosáhl výše 913 milionů korun. Jeho meziroční pokles byl způsoben především poklesem čistých úrokových výnosů (-9 %) a poklesem výnosů z obchodování (-44 %). Na druhé straně rostly čisté výnosy z poplatků (+39 %), a to zejména díky růstu klientských investic.

V meziročním porovnání došlo také k nárůstu vlastního kapitálu, za kterým stojí přibližně miliardové navýšení ze strany J&T Finance Group SE ke konci roku 2015, prodej perpetuitních certifikátů a částečně nevyplacený zisk z minulého roku. Vlastní kapitál na konci září činil 19,05 miliard Kč (meziročně vzrostl o 3,7 miliardy Kč). Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 16,2 %.

 

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Pro klienty, kteří chtějí poznat rozdílnost přístupu privátní banky a vyzkoušet komfort a kvalitu služeb je připravena služba Clear Deal, která je přístupná od půl milionu korun a kromě termínovaných vkladů nabízí i omezené množství investičních příležitostí. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO,  banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a VABA banka v Chorvatsku. Více informací na: www.jtbank.cz

 

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Monika Veselá

J&T BANKA, a.s.                                                   

PR manažerka

Email: mvesela@jtbank.cz

tel: +420 604 333 320