Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK k datu 22.9.2021

Vývoj hodnoty podílového listu k 22.9.2021 (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.1006 6,60 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.541 -5,67 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5539 4,59 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4131 3,91 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5197 3,08 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2705 3,38 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3563 4,30 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.381 4,56 % p.a. 16.9.-17.9. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.1968 7,35 % p.a. 10.9.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.394 14,04 % p.a. 17.9.2021

 


Výnosnost
Název Typ Doporučený investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota Výnos za poslední rok Platné k Porovnání
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.6200 74,45 % 22.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 37.5300 64,97 % 22.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 32.1100 64,67 % 22.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 54.5400 63,24 % 22.9.2021
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap Akciové 6 7 / 7
USD 175.5600 62,99 % 22.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 56.4000 62,86 % 22.9.2021
BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR Akciové 5 6 / 7
EUR 137.1100 62,74 % 22.9.2021
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1180.4600 61,71 % 22.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 21.5800 60,09 % 22.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 24.6100 59,08 % 22.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) Akciové 5 6 / 7
USD 359.6800 58,03 % 22.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 217.5300 56,80 % 22.9.2021
FF - United Kingdom Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 13.2300 53,30 % 22.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 62.3500 53,23 % 22.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 72.7500 52,90 % 22.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 7 / 7
USD 31.7900 52,47 % 22.9.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 5.4400 52,38 % 22.9.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 4.6600 51,79 % 22.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 290.5600 51,55 % 22.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 7 / 7
CZK 7865.7200 50,83 % 22.9.2021

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T Credit Opportunities Fund
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T High Yield II
  • J&T VENTURES
  • J&T Arch Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi