Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

 •  
  Zajímavý
  výnos
 •  
  Omezené
  riziko
 •  
  Peníze rychle
  k dispozici
 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 •  
  Atraktivní výnos

  Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.

 •  
  Předvídání rizik

  Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky.

 •  
  Dělat méně věcí, ale perfektně

  Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hledat nové možnosti

  Spolupracujeme s dalšími správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.5677 21.5.-22.5.2020 4,62 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3864 14.5.-20.5.2020 -9,77 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4128 21.5.-22.5.2020 4,16 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3351 21.5.-22.5.2020 3,82 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4773 21.5.-22.5.2020 3,18 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1109 21.5.-22.5.2020 1,81 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0996 21.5.-22.5.2020 1,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0942 21.5.-22.5.2020 1,55 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.971 22.5.2020 -2,41 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0101 22.5.2020 0,84 %

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 7.0600 EUR 26.5.2020 64,73 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 40.3500 USD 26.5.2020 61,58 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.8200 USD 26.5.2020 61,45 % 6 / 9
Akciové
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.6811 CZK 25.5.2020 37,25 % 6 / 9
Komoditní
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 165.0700 EUR 26.5.2020 32,91 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 188.9100 EUR 26.5.2020 31,64 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 31.2100 EUR 26.5.2020 30,27 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 16.8900 USD 26.5.2020 30,13 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic CZK Cap 1509.0800 CZK 26.5.2020 29,62 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 24.6100 EUR 26.5.2020 29,37 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 491.1300 USD 26.5.2020 29,20 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 4243.1300 CZK 26.5.2020 27,23 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 26.9600 USD 26.5.2020 26,91 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 155.0300 EUR 26.5.2020 26,36 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 22.4000 USD 26.5.2020 25,98 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)USD 38.1500 USD 26.5.2020 25,54 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1253.1100 EUR 26.5.2020 24,03 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Health Care Innovators-Classic Cap 1252.4600 EUR 26.5.2020 23,91 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)EUR-H1 12.0600 EUR 26.5.2020 22,74 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1381.8300 USD 26.5.2020 21,61 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

 • J&T High Yield Money Market (CZK)
 • J&T LOAN FUND
 • J&T Credit Opportunities Fund
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T High Yield II
 • J&T VENTURES

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606.

 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi