Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

 •  
  Zajímavý
  výnos
 •  
  Omezené
  riziko
 •  
  Peníze rychle
  k dispozici
 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 •  
  Atraktivní výnos

  Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.

 •  
  Předvídání rizik

  Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky.

 •  
  Dělat méně věcí, ale perfektně

  Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hledat nové možnosti

  Spolupracujeme s dalšími správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.7968 18.11.2019 5,20 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4897 18.11.2019 -7,83 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4338 12.11.-18.11.2019 4,62 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3373 12.11.-18.11.2019 4,12 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4621 12.11.-18.11.2019 3,23 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1553 1.11.-15.11.2019 2,74 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1747 1.11.-15.11.2019 3,06 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1768 1.11.-15.11.2019 3,10 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.053 15.11.2019 5,30 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.1421 15.11.2019 14,21 %

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 5.8200 EUR 20.11.2019 46,60 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 4.8400 USD 20.11.2019 42,77 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 20.8300 EUR 20.11.2019 37,31 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 28.7900 EUR 20.11.2019 35,93 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1149.7000 EUR 20.11.2019 34,83 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 23.0200 USD 20.11.2019 33,76 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 19.2000 USD 20.11.2019 32,78 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic CZK Cap 1310.6700 CZK 20.11.2019 32,41 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P Cap EUR 1431.5300 EUR 20.11.2019 32,27 % 5 / 9
Akciové
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 28.7800 EUR 20.11.2019 32,08 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 30.9900 USD 20.11.2019 31,76 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1278.7500 USD 20.11.2019 30,91 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 174.5700 EUR 20.11.2019 30,57 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 138.6600 EUR 20.11.2019 30,43 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR 77.8100 EUR 20.11.2019 29,32 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-X 71.0800 EUR 20.11.2019 28,65 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 17.1700 EUR 20.11.2019 28,52 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 741.1600 EUR 20.11.2019 28,51 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P 1923.1800 USD 20.11.2019 28,42 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) 12.8500 USD 20.11.2019 27,86 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

 • J&T High Yield Money Market (CZK)
 • J&T Alternative Investments Fund
 • J&T Credit Opportunities Fund
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T High Yield II

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 3. 2019, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Investujte s námi