Fondy | J&T Banka
Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK k datu 23.1.2023

Vývoj hodnoty podílového listu k 23.1.2023 (v CZK)

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023

 


Výnosnost
Název Typ Doporučený investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota Výnos za poslední rok Platné k Porovnání
BNP Paribas Funds Turkey Equity-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 183.2500 72,73 % 2.2.2023
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 7.5000 27,77 % 2.2.2023
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové >5 7 / 7
CZK 6323.3300 22,64 % 2.2.2023
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 8.1800 22,09 % 2.2.2023
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f Akciové 8 5 / 7
CZK 1.7877 20,74 % 1.2.2023
NN (L) Energy-X Akciové >5 7 / 7
USD 1215.1300 20,42 % 2.2.2023
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 13.8000 12,93 % 2.2.2023
FTIF-Templeton Global Climate Change Fund-A(acc)CZK-H1 Akciové <5 6 / 7
CZK 122.1600 12,12 % 2.2.2023
NN (L) Japan Equity-X (CZK) Hedged Akciové >5 6 / 7
CZK 15690.6800 11,90 % 2.2.2023
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR Akciové 5 7 / 7
EUR 83.7500 11,40 % 2.2.2023
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic RH CZK Akciové 4 5 / 7
CZK 987.5600 10,85 % 1.2.2023
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 8.5300 10,64 % 2.2.2023
FTIF-Franklin Japan Fund-A(acc)JPY Akciové <5 6 / 7
JPY 1101.3000 9,94 % 2.2.2023
BlackRock-BGF World Mining A2 USD Akciové 5 7 / 7
USD 70.8600 9,88 % 2.2.2023
BlackRock-BGF Latin American A2 USD Akciové 5 7 / 7
USD 63.4800 9,56 % 2.2.2023
BNP Paribas Funds Latin America Equity-Classic EUR Cap Akciové 6 7 / 7
EUR 459.0000 9,34 % 2.2.2023
NN (L) Global High Dividend-X (CZK) Hedged Akciové >5 6 / 7
CZK 15095.6000 8,87 % 2.2.2023
BNP Paribas Funds Health Care Innovators-Classic Cap Akciové 5 6 / 7
EUR 1500.0100 8,79 % 2.2.2023
CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK Cap Akciové 5 7 / 7
CZK 72.6500 8,77 % 2.2.2023
BNP Paribas Funds US Mid Cap-Classic EUR Capitalisation Akciové 5 6 / 7
EUR 287.2200 8,62 % 2.2.2023

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T VENTURES
  • J&T Arch Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.