Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 3.4615 1.3.-3.3.2021 6,00 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4884 1.3.-3.3.2021 -6,82 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.5209 1.3.-3.3.2021 4,61 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3937 1.3.-3.3.2021 3,99 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5193 1.3.-3.3.2021 3,19 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 4 let CZK 1.2289 1.3.-3.3.2021 3,13 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 9 let CZK 1.28 1.3.-3.3.2021 3,75 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 14 let CZK 1.2892 1.3.-3.3.2021 3,85 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0947 26.2.2021 4,66 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.2155 26.2.2021 10,32 % p.a.

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 180.7800 USD 8.3.2021 196,80 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 1202.7600 EUR 8.3.2021 185,83 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 29.2700 USD 8.3.2021 114,28 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 265.5200 EUR 8.3.2021 109,96 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 7260.2900 CZK 8.3.2021 108,32 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 264.4400 EUR 8.3.2021 106,18 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Mining A2 USD 59.1000 USD 8.3.2021 84,98 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD 5.5900 USD 8.3.2021 76,90 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 4.7300 EUR 8.3.2021 71,38 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation 583.0100 EUR 8.3.2021 69,31 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 37.2500 USD 8.3.2021 68,78 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 30.7600 USD 8.3.2021 67,45 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 43.2800 EUR 8.3.2021 66,40 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD 10.1700 USD 8.3.2021 65,37 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic Capitalisation 340.2100 USD 8.3.2021 64,06 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 31.5200 EUR 8.3.2021 63,32 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 15.7200 USD 8.3.2021 61,56 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic H EUR Capitalisation 257.8800 EUR 8.3.2021 60,80 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Small Cap Equity - AT USD 18.7700 USD 8.3.2021 59,88 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Consumer Innovators-Classic Capitalisation 304.5600 EUR 8.3.2021 58,59 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield Money Market (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T Credit Opportunities Fund
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T High Yield II
  • J&T VENTURES
  • J&T Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi