Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 •  
  Atraktivní výnos

  Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.

 •  
  Předvídání rizik

  Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky.

 •  
  Dělat méně věcí, ale perfektně

  Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hledat nové možnosti

  Spolupracujeme s dalšími správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.6743 19.9.-23.9.2020 4,75 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4082 17.9.-23.9.2020 -8,92 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4674 19.9.-23.9.2020 4,44 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3684 19.9.-23.9.2020 3,98 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5134 19.9.-23.9.2020 3,29 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1699 19.9.-23.9.2020 2,56 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1748 19.9.-23.9.2020 2,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1721 19.9.-23.9.2020 2,60 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.002 18.9.2020 0,13 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0221 18.9.2020 1,42 % p.a.

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
BNP Paribas Funds Global Convertible-Classic RH CZK Cap 3561.1300 CZK 25.9.2020 11350,09 % 3 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond -Classic H CZK Cap 11256.7200 CZK 25.9.2020 9761,61 % 2 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Euro Equity-Classic H CZK Capitalisation 4489.0100 CZK 25.9.2020 9642,96 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond-Classic H CZK Cap 10617.5200 CZK 25.9.2020 9533,84 % 2 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity-Classic CZK Cap 15033.8200 CZK 25.9.2020 9424,22 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 109.4200 USD 25.9.2020 81,13 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 742.9400 EUR 25.9.2020 70,68 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 20.8200 USD 25.9.2020 56,47 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 190.2300 EUR 25.9.2020 52,91 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5206.0000 CZK 25.9.2020 52,87 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 32.8800 USD 25.9.2020 51,98 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 27.2500 USD 25.9.2020 50,88 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 621.9700 USD 25.9.2020 48,23 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 191.4100 EUR 25.9.2020 46,94 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 7.1700 USD 25.9.2020 46,17 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)USD 40.3800 USD 25.9.2020 43,51 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 28.3500 EUR 25.9.2020 43,11 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)EUR-H1 12.7300 EUR 25.9.2020 41,47 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 226.1700 EUR 25.9.2020 39,68 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 45.1400 USD 25.9.2020 39,19 % 6 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

 • J&T High Yield Money Market (CZK)
 • J&T LOAN FUND
 • J&T Credit Opportunities Fund
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T High Yield II
 • J&T VENTURES

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi