Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

 •  
  Zajímavý
  výnos
 •  
  Omezené
  riziko
 •  
  Peníze rychle
  k dispozici
 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 •  
  Atraktivní výnos

  Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.

 •  
  Předvídání rizik

  Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky.

 •  
  Dělat méně věcí, ale perfektně

  Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hledat nové možnosti

  Spolupracujeme s dalšími správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.89 1.1.-14.1.2020 5,33 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.5014 1.1.-14.1.2020 -7,45 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.453 1.1.-14.1.2020 4,71 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3471 1.1.-14.1.2020 4,14 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4633 1.1.-14.1.2020 3,19 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1749 1.1.-14.1.2020 2,97 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.2053 1.1.-14.1.2020 3,45 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.2091 1.1.-14.1.2020 3,51 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0737 10.1.2020 7,37 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.1806 10.1.2020 18,06 %

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.4300 EUR 20.1.2020 52,01 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.3600 USD 20.1.2020 48,48 % 6 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 31.8900 EUR 20.1.2020 43,26 % 5 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 124.6400 EUR 20.1.2020 39,72 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 195.9000 EUR 20.1.2020 38,43 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 23.0400 EUR 20.1.2020 38,30 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-P Cap EUR 1534.6800 EUR 20.1.2020 37,85 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1249.8900 EUR 20.1.2020 36,91 % 5 / 9
Akciové
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 31.0000 EUR 20.1.2020 36,80 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) 13.6600 USD 20.1.2020 36,06 % 5 / 9
Akciové
BNP PARIBAS Plan International Derivatives Fund 20.3600 EUR 20.1.2020 35,55 % 6 / 9
Ostatní
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 514.4200 USD 20.1.2020 35,12 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK) 4100.6600 CZK 20.1.2020 35,00 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 25.5000 USD 20.1.2020 34,99 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic CZK Cap 1401.1300 CZK 20.1.2020 34,59 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-P 2064.5900 USD 20.1.2020 34,55 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR 29.1500 EUR 20.1.2020 34,02 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 21.2400 USD 20.1.2020 33,92 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-X Cap USD 1876.8000 USD 20.1.2020 33,91 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1392.1200 USD 20.1.2020 33,64 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

 • J&T High Yield Money Market (CZK)
 • J&T Alternative Investments Fund
 • J&T Credit Opportunities Fund
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T High Yield II

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 3. 2019, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Investujte s námi