Fondy | J&T Banka
Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK k datu 19.5.2022

Vývoj hodnoty podílového listu k 19.5.2022 (v CZK)

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 5 / 7
CZK 3.9429 6,25 % p.a. 18.5.2022
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.6828 -3,26 % p.a. 18.5.2022
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.4857 3,82 % p.a. 18.5.2022
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.392 3,46 % p.a. 18.5.2022
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.4492 2,60 % p.a. 13.05 - 18. 05. 2022
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 122.53 2,60 % p.a. 6.5.2022
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 1 rok 2 / 7
CZK 138.27 3,81 % p.a. 13.5.2022
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 4 / 7
CZK 1.1991 2,34 % p.a. 18.5.2022
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.2666 3,04 % p.a. 18.5.2022
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.2824 3,19 % p.a. 18.5.2022
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2162 6,34 % p.a. 13.5.2022
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.425 11,77 % p.a. 13.5.2022

 


Výnosnost
Název Typ Doporučený investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota Výnos za poslední rok Platné k Porovnání
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic EUR Komoditní 5 6 / 7
EUR 116.2500 65,43 % 18.5.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 7.2300 52,21 % 19.5.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic H CZK Komoditní 5 6 / 7
CZK 7032.0400 44,96 % 18.5.2022
NN (L) Commodity Enhanced-X CAP CZK Hedged Komoditní <5 5 / 7
CZK 350.5300 44,07 % 19.5.2022
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové <5 7 / 7
CZK 5978.4800 42,78 % 19.5.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-USD Komoditní 5 6 / 7
USD 80.9200 42,36 % 18.5.2022
NN (L) Energy-X Akciové <5 7 / 7
USD 1159.7600 42,09 % 19.5.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic H EUR Komoditní 5 6 / 7
EUR 72.9200 41,35 % 18.5.2022
NN (L) Commodity Enhanced-P Cap EUR (hedged i) Komoditní <5 5 / 7
EUR 207.8900 40,86 % 19.5.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities - A_USD_ND_HDG Komoditní 6 5 / 7
USD 49.5300 39,64 % 19.5.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities Komoditní 6 5 / 7
EUR 34.8500 38,62 % 19.5.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR Akciové <5 5 / 7
EUR 8.9600 36,17 % 19.5.2022
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f Akciové 8 6 / 7
CZK 1.6567 32,31 % 18.5.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 7.6400 31,95 % 19.5.2022
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 13.1300 22,48 % 19.5.2022
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) Ostatní 3 6 / 7
EUR 105.6900 20,39 % 18.5.2022
Elba otevřený podílový fond Ostatní 3 7 / 7
CZK 17274.0000 19,15 % 31.3.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)USD Akciové <5 5 / 7
USD 9.5600 18,02 % 19.5.2022
FF - America Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 36.6300 17,44 % 19.5.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR-H1 Akciové <5 5 / 7
EUR 5.1000 16,97 % 19.5.2022

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T VENTURES
  • J&T Arch Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.