Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Oproti termínovaným vkladům máte navíc své finanční prostředky k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

 • Zajímavý
  výnos
 • Omezené
  riziko
 • Peníze rychle
  k dispozici
 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 •  
  Atraktivní výnos

  Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.

 •  
  Předvídání rizik

  Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky.

 •  
  Dělat méně věcí, ale perfektně

  Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Převažují v nich podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři začínají také využívat novinku v naší nabídce - fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.2234 27.3.2017 4,61 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.5149 27.3.2017 -10,30 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3272 21.-27.3.2017 5,46 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.2375 21.-27.3.2017 4,80 % p.a.
J&T Flexi dluhopisový dluhopisy 2 roky CZK 1.4288 21.-27.3.2017 3,90 % p.a.
J&T LIFE 2025 OPF fond životního cyklu 10 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2030 OPF fond životního cyklu 15 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2035 OPF fond životního cyklu 20 let CZK 1.0587 1.-15.3.2017 2,16 % p.a.

Další fondy v nabídce J&T

Správce fondu Měna fondu ISIN Zaměření fondu
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY BNP Paribas EUR LU0823417810 akcie
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR NN Investment Partners EUR LU0146257711 akcie
NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK NN Investment Partners CZK LU0082087353 akcie
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD BNP Paribas CZK LU0823394423 dluhopisy
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth Pioneer USD LU0347184235 akcie
C-QUADRAT Strategie AMI C-QUADRAT Kapitalanlage AG. CZK DE000A1C4DQ3 smíšené portfolio
Generali Fond nemovitostních akcií o.p.f. Generali Investments CEE CZK CZ0008472396 reality
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS BNP Paribas EUR LU0011928255 dluhopisy
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK C-QUADRAT Kapitalanlage AG. CZK AT0000A139C4 smíšené portfolio

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

 • J&T High Yield Money Market (CZK)
 • J&T Alternative Investments Fund
 • J&T Advanced Equity Fund
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T High Yield II

Rádi vám zprostředkujeme investice i do fondů dalších správců - např. BlackRock Global Funds, BNP Paribas Investment Partners, C-QUADRAT, Fidelity International, Franklin Templeton Investments,

Generali Investments, NN Investment Partners, Pioneer Investments, Prvá Penzijná, Raiffeisen Capital Management atd.

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606.

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Je čas začít investovat

Investujte s námi

Založte si smlouvu online nebo vyplňte formulář a ozveme se Vám.

 • Formulář vyplňte kdykoliv a kdekoliv
 • Nemusíte chodit na pobočku do banky
 • Stačí Vám pouze 15 minut Vašeho času

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Zavoláme Vám zpět

Zanechte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme zpět.

 • Zavoláme Vám zpět mezi 8:00 - 20:00

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Nevíte si rady s žádostí?

pomůžeme Vám na čísle

800 707 606

Jsme tu pro Vás každý den mezi 8:00 a 20:00