Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK k datu 24.11.2021

Vývoj hodnoty podílového listu k 24.11.2021 (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2248 6,73 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5844 -4,87 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5457 4,46 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4095 3,80 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5051 2,97 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky Data nejsou k dispozici CZK 129.68 3,50 % p.a. 19.11.2021
J&T High Yield II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 1 rok Data nejsou k dispozici CZK 140.23 4,21 % p.a. 19.11.2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2707 3,31 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3709 4,38 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.4028 4,70 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2005 7,51 % p.a. 19.11.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4467 14,07 % p.a. 19.11.2021

 


Výnosnost
Název Typ Doporučený investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota Výnos za poslední rok Platné k Porovnání
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 5.6200 52,30 % 25.11.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 60.1100 49,27 % 25.11.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 78.6100 46,25 % 25.11.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 32.2300 45,97 % 25.11.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 25.5700 44,54 % 25.11.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 44.7600 43,42 % 25.11.2021
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic EUR Komoditní 5 5 / 7
EUR 87.7500 43,38 % 24.11.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 6.2900 42,95 % 25.11.2021
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap Akciové 5 6 / 7
EUR 2152.4300 42,52 % 25.11.2021
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR Akciové <5 5 / 7
EUR 27.1800 42,23 % 25.11.2021
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 8.2600 42,17 % 25.11.2021
NN (L) Banking & Insurance-X CAP (EUR) Akciové <5 6 / 7
EUR 1499.7300 41,25 % 24.11.2021
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity- Classic EUR Akciové 5 6 / 7
EUR 402.1300 41,22 % 24.11.2021
BNP Paribas Funds US Growth-Classic EUR Capitalisation Akciové 5 6 / 7
EUR 630.0200 40,42 % 24.11.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 222.1700 40,22 % 25.11.2021
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap CZK (hedged i) Akciové <5 6 / 7
CZK 30774.8000 39,96 % 24.11.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 55.7000 39,84 % 25.11.2021
NN (L) Global Sustainable Equity-P Cap EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 659.8800 39,69 % 24.11.2021
FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Comp. Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 19.7300 39,63 % 25.11.2021
BNP Paribas Funds Aqua-Classic RH CZK Capitalisation Akciové 5 6 / 7
CZK 1965.7400 39,44 % 25.11.2021

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T VENTURES
  • J&T Arch Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi