Akviziční financování

Nákup firem pomocí akvizičního financování investorovi přináší menší potřebu vlastních peněz potřebných k pořízení dané společnosti. A zároveň pro něho představuje způsob, jak si navýšit návratnost vlastního kapitálu. Financujeme nákupy společností strategických, finančních i privátních investorů včetně management buyoutů. Kromě tuzemských akvizic jsme investorům partnerem i při zahraniční expanzi.


Náš tým

  • Ing. Jan Kotek Ředitel úseku úvěrových obchodů a člen představenstva
  • Ing. Jozef Kovács Ředitel odboru Large Corporates
  • Ing. Václav Plášil Ředitel odboru SME

Proč financovat byznys s J&T?

Rozumíme touze růst a rozvíjet byznys.

Toho lze dosáhnout s dostatečným kapitálem a správným partnerem. Sami jsme podnikateli a víme, že každá firma je jiná a má zcela jiné potřeby a očekávání.

Disponujeme hlubokou znalostí lokálního trhu a díky široké paletě produktů a synergiím napříč skupinou J&T, umíme najít jedinečná řešení. Neomezujeme se na specifické oblasti či odvětví, jsme otevřeni všem potřebám, nejčastěji pak financujeme projekty z oblasti real estate a developmentu, energetiky a distribuce, průmyslové výroby včetně automotive, finančnictví, e-commerce či z oblasti služeb a volného času.

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.