Navigace

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Investičním cílem Fondu je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika.Investuje převážně do akcií a cenných papírů podobných akciím vydávaných podniky, které mají sídlo nebo působí převážně narozvíjejících se trzích v Evropě (včetně Ruska). Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů, např. do dluhopisůvydávaných vládami, nadnárodními emitenty a/nebo podniky a do nástrojů peněžního trhu, do podílů jiných investičních fondů a také do vkladů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 01.04. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílůzůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkuppodílů za aktuálně platnou odkupní cenu.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000785241

Poslední jednotková cena (k 15.10.2019)

309.5200 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-0,85 % 7,17 % 18,02 % 9,38 % 3,76 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE