Navigace

NN (L) Health Care-P Cap USD

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do společností ze sektoru zdravotnictví po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Health Care (čistý výnos). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Health Care-P Cap USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0119209004

Poslední jednotková cena (k 17.5.2019)

2000.7700 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
2,96 % -3,96 % 3,79 % 7,87 % 7,12 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE