Navigace

NN (L) Utilities-X

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do společností veřejných služeb a sítí (utilit) po celém světě. Patří sem společnosti provozující své obchodní aktivity v následujících odvětvích: elektrické, plynové a vodovodní sítě a služby, jiné veřejné služby a sítě a nezávislí výrobci a / nebo distributoři elektřiny. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Utilities (čistý výnos). Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Utilities-X Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0121207376

Poslední jednotková cena (k 20.2.2020)

857.5400 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,00 % 0,83 % 1,50 % 7,13 % 4,79 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE