Navigace

FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje primárně do v amerických dolarech denominovaných vysoce výnosných firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezený emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce výnosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261953904

Poslední jednotková cena (k 17.5.2019)

24.4900 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,66 % 8,12 % 10,81 % 7,54 % 8,50 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE