Navigace

NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR

Informace o fondu

Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0273689215

Poslední jednotková cena (k 7.4.2020)

721.7700 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
-3,99 % 5,29 % 3,24 % 6,70 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE