Navigace

NN (L) Information Technology-P Cap EUR

Informace o fondu

Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Information Technology-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0332192961

Poslední jednotková cena (k 7.12.2019)

1423.8100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
1,60 % 12,38 % 30,77 % 16,59 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE