Navigace

NN (L) Information Technology-P Cap EUR

Informace o fondu

Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Information Technology-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0332192961

Poslední jednotková cena (k 20.4.2019)

1295.0400 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok
5,46 % 11,91 % 22,27 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE