Fondy J&T LIFE | J&T Banka
Navigace

Fondy J&T LIFE

Do jakých fondů J&T LIFE můžete investovat?

Ing. Marek Janečka

Portfolio manažer

„Tyto fondy jsou ideální pro každého, kdo chce investovat pravidelně, dlouhodobě a vytvořit si tak rezervy ke konkrétnímu budoucímu datu. Investoři se podílejí na úspěšných projektech naší skupiny doma i ve světě. Fondy investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Součástí jejich portfolií jsou zprostředkovaně i investice do fyzických aktiv, jakými jsou nemovitosti nebo zlato.“

Zaměření fondu Investiční horizont Minimální relevantní investice (CZK měsíčně) Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od zahájení činnosti
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3000 CZK 1.2381 1.02.2023 2,54 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3000 CZK 1.307 1.02.2023 3,12 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 3000 CZK 1.3262 1.02.2023 3,26 % p.a.

Co jsou fondy životního cyklu?

Fondy životního cyklu vám umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují nebo když budete chtít odejít do důchodu.

Fondy pracují na bázi pravidelného měsíčního odkládání peněz a usilují o maximalizaci výnosu z těchto úspor. Prostředky přitom máte kdykoliv k dispozici pro případ neočekávané události.

 • Stanovený investiční
  horizont
 • Pravidelné odkládání peněz
 • Peníze kdykoliv k dispozici

Proč J&T LIFE?

 • Disciplína je spolehlivější než náhoda.

  Uspořit měsíčně menší částky je mnohem jistější než doufat v mimořádný příjem.

 • Vyšší potenciální výnos

  Přikupováním investic za proměnlivých cen v čase můžete dosáhnout vyššího zhodnocení než při jednorázové investici.

 • Nižší náklady

  Při pravidelném investování můžete lépe řídit efektivitu. Efekt průměrování nákladů umí dodávat 0,5–2% výnosu ročně navíc.

Proč investovat pravidelně do fondů J&T LIFE?

Vyšší výnos, nižší riziko.

Portfolio J&T LIFE je pravidelně rebalancované a široce diverzifikované do dluhopisových a akciových fondů. Tím přináší vyšší potenciální výnos než průměrné aktivně spravované portfolio.

Daňová efektivita.

Investice do fondů J&T LIFE je pro fyzické osoby po třech letech osvobozena od daně z příjmů.

Peníze kdykoliv k dispozici.

Investice do fondů J&T LIFE je možné kdykoli odprodat za aktuální cenu.

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023