Navigace

J&T COMBI

Představuje kombinaci termínovaného vkladu a investice do podílového fondu v poměru 50/50 nebo 30/70. Vámi vložené peněžní prostředky rozdělíme mezi termínovaný vklad se zvýhodněnou úrokovou sazbou a podílový fond J&T MONEY, J&T BOND nebo J&T RENTIER v poměru, který si zvolíte.

Proč J&T COMBI?

  • Zvýhodněná úroková sazba termínovaného vkladu, pokud klient drží příslušné podílové listy po celou dobu trvání termínovaného vkladu.
  • Částka vložena na termínovaný vklad je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.
  • Část investovaná do fondu je flexibilní, fond lze kdykoliv odprodat za aktuální cenu, pro klienta je však výhodnější dodržet investiční horizont fondu.
  • Součástí produktu je založení a vedení běžného účtu zdarma.
  • Po skončení vkladu jsou peníze připsány na běžný účet, investice zůstává i nadále běžet.
  • Investoři, fyzické osoby, mají u varianty produktu Tříletý termínovaný vklad + J&T BOND CZK nebo J&T RENTIER CZK výnosy z fondu navíc osvobozeny od daně z příjmu.

Spočítejte si svůj výnos

Zvolte poměr a produkt, do kterého chcete investovat a poté zjistíte svůj výnos

1) Zvolte poměr TV a fond
2) Vyberte fond
3) Zvolte výši investice

50/50

30/70

50/50

30/70

50/50

30/70

 % p.a.
 Kč
 % p.a. % od založení
 Kč
 Kč

* S ohledem na krátkou historii fondu (založen březen 2019) nelze vypočítat výnos k doporučenému investičnímu horizontu.

Za investice do fondů prostřednictvím J&T Combi se nepřipisují body do programu Magnus.

Uvedený výpočet je pouze informativní. Uváděný výnos investice představuje výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu za uplynulé období. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách.

Za investice do fondů prostřednictvím J&T Combi se nepřipisují body do programu Magnus.

Parametry produktu J&T COMBI

J&T COMBI/MONEY CZK

50/50

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Money Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 2,3 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 1 rok
Dokumenty ke stažení Tisková verze infolistu

Klíčové informace pro investory

Statut

J&T COMBI/MONEY CZK

30/70

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Money Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 2,4 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 1 rok
Dokumenty ke stažení Tisková verze infolistu

Klíčové informace pro investory

Statut

J&T COMBI/BOND CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Bond Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 2,7 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení Tisková verze infolistu

Klíčové informace pro investory

Statut

J&T COMBI/BOND CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Bond Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 2,8 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení Tisková verze infolistu

Klíčové informace pro investory

Statut

J&T COMBI/RENTIER CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Rentier Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 2,7 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Infolist

J&T COMBI/RENTIER CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
Infolist J&T COMBI Rentier Tisková verze infolistu
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 3 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Infolist

Chci začít investovat