J&T COMBI | J&T Banka
Navigace

J&T COMBI

Představuje kombinaci termínovaného vkladu a investice do podílového fondu v poměru 50/50 nebo 30/70. Vámi vložené peněžní prostředky rozdělíme mezi termínovaný vklad se zvýhodněnou úrokovou sazbou a podílový fond J&T MONEY, J&T BOND nebo J&T RENTIER v poměru, který si zvolíte.

Proč J&T COMBI?

  • Zvýhodněná úroková sazba termínovaného vkladu, pokud klient drží příslušné podílové listy po celou dobu trvání termínovaného vkladu.
  • Částka vložena na termínovaný vklad je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.
  • Část investovaná do fondu je flexibilní, fond lze kdykoliv odprodat za aktuální cenu, pro klienta je však výhodnější dodržet investiční horizont fondu.
  • Součástí produktu je založení a vedení běžného účtu zdarma.
  • Po skončení vkladu jsou peníze připsány na běžný účet, investice zůstává i nadále běžet.
  • Investoři, fyzické osoby, mají u varianty produktu Tříletý termínovaný vklad + J&T BOND CZK nebo J&T RENTIER CZK výnosy z fondu navíc osvobozeny od daně z příjmu.

Rizika

  • S investováním do fondů jsou spojena rizika, informace najdete ve statutu fondu nebo zde.

Spočítejte si svůj výnos

Zvolte poměr a produkt, do kterého chcete investovat a poté zjistíte svůj výnos

1) Zvolte poměr TV a fond
2) Vyberte fond
3) Zvolte výši investice

50/50

30/70

50/50

30/70

50/50

30/70

 % p.a.
 Kč
 % p.a. % od založení
 Kč
 Kč

Uvedená výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
S investováním do fondů jsou spojena rizika, informace najdete ve statutu fondu nebo zde.

* S ohledem na krátkou historii fondu (založen březen 2019) nelze vypočítat výnos k doporučenému investičnímu horizontu.

Uvedený výpočet je pouze informativní. Uváděný výnos investice představuje výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu za uplynulé období (parametry a výkonnost). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách.

Parametry produktu J&T COMBI

 

J&T COMBI/MONEY CZK

50/50

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,15 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 1 rok
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,83 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 2,14 %

J&T COMBI/MONEY CZK

30/70

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,25 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 1 rok
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,83 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 2,14 %

J&T COMBI/BOND CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,3 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 4,48 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 4,30 %

J&T COMBI/BOND CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,4 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 4,48 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 4,30 %

J&T COMBI/RENTIER CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,3 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Tisková verze infolistu

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 8,08 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) Data nejsou k dispozici

J&T COMBI/RENTIER CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 4,6 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Tisková verze infolistu

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 8,08 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) Data nejsou k dispozici

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

J&T COMBI představuje složený produkt. Informaci o nákladech na pořízení jednotlivých složek produktu najdete v předsmluvních dokumentech zde.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem investičního nástroje je dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Chci začít investovat