Podřízený vklad | J&T Banka
Navigace

Podřízený vklad

Proč si založit podřízený vklad od J&T?

Podřízený vklad vás bude zajímat tehdy, uvažujete-li o zhodnocení svých volných prostředků i za cenu podstoupení určité míry rizika. Tento depozitní produkt má úrokovou sazbu vyšší než běžné termínované vklady, ale na rozdíl od nich ho nelze předčasně ukončit ani se na něj nevztahuje garanční systém pojištění. 

Parametry produktu

  • doba trvání vkladu je 5 let a nelze ho předčasně ukončit
  • úroková sazba 7 % p. a. je platná po celou dobu trvání vkladu
  • minimální vklad pro fyzické osoby je 500 tis. CZK, pro podnikatele a právnické osoby 5 mil. CZK
  • úrok připisujeme jednou ročně na váš běžný účet (nikoli k jistině)
  • podřízený vklad není pojištěn