Podřízený vklad | J&T Banka
Navigace

Podřízený vklad

Proč si založit podřízený vklad od J&T?

Podřízený vklad vás bude zajímat tehdy, uvažujete-li o zhodnocení svých volných prostředků i za cenu podstoupení určité míry rizika. Tento depozitní produkt má úrokovou sazbu vyšší než běžné termínované vklady, ale na rozdíl od nich ho nelze předčasně ukončit ani se na něj nevztahuje garanční systém pojištění. 

Parametry produktu

  • úroková sazba 7,5 % p. a. je platná po celou dobu trvání vkladu
  • minimální vklad pro fyzické osoby je 500 tis. CZK, pro podnikatele a právnické osoby 5 mil. CZK
  • úrok připisujeme jednou měsíčně na váš běžný účet (nikoli k jistině)
  • doba trvání vkladu je 5 let a nelze ho předčasně ukončit
  • podřízený vklad není pojištěn
Vyhlašované úrokové sazby pro Fyzické osoby nepodnikatele - platné od 16. 1. 2023 PDF
Vyhlašované úrokové sazby pro Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatele - platné od 16. 1. 2023 PDF
Vyhlašované úrokové sazby pro Fyzické osoby nepodnikatele - platné od 6. 3. 2023 PDF
Vyhlašované úrokové sazby pro Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatele - platné od 6. 3. 2023 PDF