Navigace

Spořicí účet a vklady s výpovědní lhůtou

Všechny typy našich bankovních vkladů jsou založeny na vysokém zhodnocení. 

Spořicí účet

Výhody spořicího účtu

  • peníze k dispozici následující pracovní den
  • neomezený limit vkladu
  • možnost částečných výběrů i vkladů
  • vklad je pojištěn v rámci systému pojištění vkladů
Clear Deal 0,90 % p.a. CZK
Prémiové bankovnictví 0,90 % p.a. CZK
Privátní bankovnictví Aktuální úrokové sazby vám sdělí váš bankéř.
Vedení vkladu v měně CZK
Vyplácení úroku měsíčně
Výpovědní lhůta 1 den, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu
Minimální vklad pro založení není stanoven  0 CZK

Minimální vklad není omezen, podmínkou je, že ke dni založení vkladu máte nebo jste měl/a produkty Clear Deal (vklad nebo investici). V ostatních případech je minimální vklad 500 000 CZK. Spořicí účet (vklad s 1 denní výpovědní lhůtou) může mít klient sjednán pouze jeden. Na vkladový účet můžete kdykoliv vkládat peněžní prostředky. Podmínky vedení spořicího účtu se řídí podmínkami pro vklad s jednodenní výpovědní lhůtou.

Vklady s výpovědní lhůtou

  Vklady s třicetitřídenní výpovědní lhůtou Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou
Clear Deal          —  1,10 % p.a. CZK
Prémiové bankovnictví 1,00 % p.a. CZK 0,50 % p.a. EUR 1,10 % p.a. CZK 0,60 % p.a. EUR
Privátní bankovnictví Aktuální úrokové sazby vám sdělí váš bankéř.
Vedení vkladu v měně CZK EUR CZK EUR
Vyplácení úroku měsíčně čtvrtletně
Výpovědní lhůta 33 dní, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu 3 měsíce, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu
Minimální výše vkladu 100 000 CZK / 3 000 EUR 100 000 CZK / 3 000 EUR

Na vkladový účet můžete kdykoliv vkládat peněžní prostředky s výjimkou výpovědní lhůty běžící od data vypovězení vkladu. Více informací naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

Minimální Vklad je 100 000 CZK, podmínkou je, že ke dni založení Vkladu máte na všech produktech Clear Deal minimálně ekvivalent 500 000 CZK. V ostatních případech je minimální Vklad 500 000 CZK. Periodicita připisování úroků je při splatnosti (doba trvání Vkladu do 1 roku) nebo ročně (doba trvání Vkladu delší než 1 rok), úroky jsou připisovány k jistině Vkladu. 

Dokumenty ke stažení

Vyhlašované úrokové sazby Clear Deal platné od 15. 05. 2020 PDF
Vyhlašované úrokové sazby pro prémiové bankovnictví platné od 25. 05. 2020 PDF