Navigace

Vklady s výpovědní lhůtou

Všechny typy našich bankovních vkladů jsou založeny na vysokém zhodnocení. Je jen na vás, jakou míru jistoty zvolíte.

Přehled aktuálních úrokových sazeb (CZK)

  Vklady s jednodenní výpovědní lhůtou Vklady s třicetitřídenní výpovědní lhůtou Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou
Clear Deal 1,40 % p.a. CZK          —           —  1,60 % p.a. CZK
Prémiové bankovnictví 1,40 % p.a. CZK          —  1,50 % p.a. CZK 0,50 % p.a. EUR 1,60 % p.a. CZK 0,60 % p.a. EUR
Privátní bankovnictví Aktuální úrokové sazby vám sdělí váš bankéř.

Na vkladový účet můžete kdykoliv vkládat peněžní prostředky s výjimkou výpovědní lhůty běžící od data vypovězení vkladu. Podmínkou zřízení Vkladu s 1denní výpovědní lhůtou v CZK je, že ke dni podání žádosti máte nebo jste měl/a produkty Clear Deal (Vklad nebo Investiční nástroje). Můžete mít současně založen pouze jeden Vklad s 1denní výpovědní lhůtou v CZK. Vklady s 1denní výpovědní lhůtou poskytujeme pouze v CZK. Více informací naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

Parametry produktu

  Vklady s jednodenní výpovědní lhůtou Vklady s třicetitřídenní výpovědní lhůtou Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou
Vedení vkladu v měně CZK CZK EUR CZK EUR
Vyplácení úroku měsíčně měsíčně čtvrtletně
Výpovědní lhůta 1 den, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu 33 den, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu 3 měsíce, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladového účtu
Minimální výše vkladu 1 CZK 100 000 CZK / 3 000 EUR 100 000 CZK / 3 000 EUR

Minimální Vklad je 100 000 CZK, podmínkou je, že ke dni založení Vkladu máte na všech produktech Clear Deal minimálně ekvivalent 500 000 CZK. V ostatních případech je minimální Vklad 500 000 CZK. Periodicita připisování úroků je při splatnosti (doba trvání Vkladu do 1 roku) nebo ročně (doba trvání Vkladu delší než 1 rok), úroky jsou připisovány k jistině Vkladu. 

Dokumenty ke stažení

Vyhlašované úrokové sazby pro prémiové bankovnictví platné od 02. 12. 2019 PDF
Vyhlašované úrokové sazby Clear Deal platné od 02. 12. 2019 PDF