Navigace

Spořicí účet a vklady s výpovědní lhůtou

Všechny typy našich bankovních vkladů jsou založeny na vysokém zhodnocení. 

Spořicí účet

Výhody spořicího účtu

  • peníze k dispozici následující pracovní den
  • neomezený limit vkladu
  • možnost částečných výběrů i vkladů
  • vklad je pojištěn v rámci systému pojištění vkladů
Úroková sazba 0,50% p.a.
Vedení vkladu v měně CZK
Vyplácení úroku měsíčně
Výpovědní lhůta 1 den, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladu
Minimální vklad pro založení není stanoven  0 CZK

Minimální vklad není omezen, podmínkou je, že ke dni založení vkladu máte nebo jste měl/a produkty v J&T Bance (vklad nebo investici). V ostatních případech je minimální vklad 500 000 CZK. Spořicí účet (vklad s 1 denní výpovědní lhůtou) může mít klient sjednán pouze jeden. Na spořicí účet můžete kdykoliv vkládat peněžní prostředky. Podmínky vedení spořicího účtu se řídí podmínkami pro vklad s jednodenní výpovědní lhůtou.

Vklady s výpovědní lhůtou

  Vklady s třicetitřídenní výpovědní lhůtou Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou
Úroková sazba 0,80% p.a.
(0,60% p.a. od 10. 3. 2021)
0,50 % p.a. 0,90% p.a.
(0,70% p.a. od 10. 3. 2021)
0,60 % p.a.
Vedení vkladu v měně CZK EUR CZK EUR
Vyplácení úroku měsíčně čtvrtletně
Výpovědní lhůta 33 dní, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladu 3 měsíce, začíná plynout dnem doručení výpovědi z vkladu
Minimální výše vkladu 100 000 CZK / 3 000 EUR 100 000 CZK / 3 000 EUR

Na vklad můžete kdykoliv vkládat peněžní prostředky s výjimkou výpovědní lhůty běžící od data vypovězení vkladu. Více informací naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

Minimální Vklad je 100 000 CZK.

Dokumenty ke stažení

Vyhlašované úrokové sazby pro Fyzické osoby nepodnikatele - platné od 10. 2. 2021 PDF