NWR: Cena koksovatelného uhlí pro 2015 vzrostla | J&T Banka
Navigace

NWR: Cena koksovatelného uhlí pro 2015 vzrostla

NWR oznámilo, že pro 74 % produkce koksovatelného uhlí na tento rok (2015) dojednalo cenu 93 EUR/t. Cena pro zbytek produkce bude stanovena během roku. Cena pro celou produkci termálního uhlí pro rok 2015 dosáhne 52 EUR/t (54 EUR/t v 2014).

Cena hlavní komodity koksovatelného uhlí je o cca +9 % vyšší než průměrná cena dosažená v r. 2014. Cena elektrárenského uhlí je mírně nižší než loni (-3,7 %). Růst ceny koksovatelného uhlí pro r. 2015 nás, vzhledem k tomu, že se světové indexy k. uhlí téměř nemění, pozitivně překvapil. Podle předběžných odhadů by NWR mohlo generovat kladný provozní cash flow. To ale s největší pravděpodobností nezabrání dalšímu spalování hotovosti. Růst ceny koksovatelného uhlí hodnotíme pozitivně. 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.