Navigace

Tipy na výstavy duben

ART BRUT LIVE – SBÍRKA ABCD | BRUNO DECHARME

Termín: 27. 3. - 17. 8. 2015
Místo: DOX, Praha 7

Výstava v DOX nazvaná ART BRUT LIVE zahrnuje více než tři sta převážně současných děl art brut ze sbírky abcd, kterou francouzský sběratel Bruno Decharme shromažďuje přes třicet let. Jde o díla těsně spjatá se svými tvůrci a výstava ve svých dvou částech zachycuje obě tyto roviny. Jde o mimořádnou událost.

Kolekce obsahuje na tři a půl tisíce prací tří stovek umělců z celého světa a patří mezi nejvýznamnější sbírky svého druhu. Art brut je výtvarným projevem, který neoddělitelně souvisí s osudem svých autorů. Tvorba je pro ně způsobem jak uchopit svoji existenci, tedy jak opanovat prostor, ochočit tělo, zkrotit mysl, nebo dokonce spasit svět. Do stejnojmenných kapitol je také výstava ART BRUT LIVE orientačně členěna.

DALIBOR CHATRNÝ: VIDĚT SVĚT JINAK

Místo: GHMP, Dům U Kamenného zvonu
Termín: 30/1/2015 — 26/4/2015

Těžko uchopitelný umělec, kterého charakterizuje právě tato neuchopitelnost, umělecká nepolapitelnost. Ve své tvorbě vystřídal desítky přístupů a stylů. Výjimečná osobnost v pražské GHMP stojí za váš zájem.

Retrospektivní výstava Dalibora Chatrného Vidět svět jinak se rozděluje podle tvůrčích okruhů. Od první poloviny 60. let využíval možnosti mřížky. Metodou perforace vyjadřoval přírodní procesy. V projektech počátku sedmdesátých let řešil vztahy mezi umělcem a daným prostředím. Zabýval se propojením prvků šňůrami i souvislostí mezi realitou a stínem. Využíval energii magnetů, možnosti odrazu či zrcadlení. Polem k experimentování se pro něj stala barva. Kreslil a maloval oběma rukama najednou. V druhé polovině osmdesátých let zkoumal metodu barvení a prosakování textilií. Tehdy experimentoval i s kresbami s překážkami. Rozsáhlou kapitolu tvoří kompozice s texty.

NEJLEPŠÍ KREJČÍ VE MĚSTĚ

Místo: Hunt Kastner
Termín: 28/2/2015 — 11/4/2015

Umělci: Jan Boháč, Richard Healy, Anna Hulačová, David Krňanský, Ondřej Kinský, Marek Meduna, Markéta Othová, Jiří Thýn, Viktorie Valocká, Klára Vystrčilová

Galerie Hunt kastner nabízí skupinovou výstavu kurátorského dua Edith Jeřábková a Jiří Kovanda. To samo o sobě slibuje většinou zajímavý zážitek. Když přidáte výběr umělců a zvolených médií, je jasné, že se máte na co těšit.

Výstava představí realizace v celé škále různých médií (malba, socha, fotografie, video) a bude zahrnovat práce mladých a nadějných autorů, majících společný jmenovatel ve spekulativním přístupu k materiálu vycházejícím z tradice formalismu.

JAKUB SCHIKANEDER: OD SVĚDECTVÍ K OBRAZOVÉMU SNĚNÍ

Místo: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Termín: 25/2/2015 — 3/5/2015

Shikanederovi výstavy se většinou odehrávají na podzim, kterému lépe vyhovuje jeho pošmourné světlo. Také zvát na ně diváky je stejné, jako nosit dříví do lesa. Přesto se toho dopustím.

Výstava koncipovaná ze sbírkových fondů veřejných galerií a muzeí výběrově představuje malířskou tvorbu Jakuba Schikanedera (1855-1924). Prezentuje stěžejní námětové okruhy umělcova díla s důrazem na ty oblasti, jež mají své zastoupení ve sbírce pořadatelské instituce.
Jakub Schikaneder je význačným českým malířem přelomu 19. a 20. století. Počátky jeho samostatné umělecké tvorby se datují již do sedmdesátých let 19. století, kdy začal navštěvovat Akademii výtvarných umění v Praze a ve studiích pokračoval na mnichovské akademii v ateliéru Gabriela Maxe. V roce 1880 se zúčastnil soutěže na výzdobu Národního divadla v Praze, v jehož Královské lóži realizoval spolu s E. K. Liškou třídílný vlys s tématem panovnických rodů v Čechách. Stal se významným pedagogem Uměleckoprůmyslové školy v Praze, na které působil třicet sedm let a vedl speciální školu pro dekorativní kresbu a malbu hlavně figurálního směru.

JIŘÍ ŠALAMOUN - TROUFALOST V ÚPLŇKU

Termín: GASK – Galerie Středočeského kraje
Místo: 8/3/2015 — 7/6/2015

V tomto roce oslaví Jiří Šalamoun osmdesáté narozeniny. Jeho dílo zná každý, ale možná budete překvapeni rozsahem jeho jedinečné tvorby. Je to skvělá příležitost na výlet pro celou rodinu. Šalamoun ani Kutná Hora vás nezklamou.

Rok 2015 je pro Jiřího Šalamouna rokem jeho osmdesátin. V GASK představíme jeho filmovou, animační, plakátovou tvorbu, knižní i volnou tvorbu.
K výstavě vyjde i obsáhlá monografie Jiřího Šalamouna, která jej vedle obrazového materiálu představí i jako básníka a esejistu.
Kromě plakátů, které jsou spojeny s filmy, si Šalamoun vytvářel pro řadu vlastních výstav autorské plakáty, spolupracoval s Divadlem za branou, v devadesátých letech pak vytvořil několik osobitých plakátů pro Stavovské divadlo v Praze a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Z jeho filmové tvorby je asi nejznámější seriál televizních večerníčků o Maxipsu Fíkovi, který se objevil v roce 1977, na ten pak navázala řada knížek, rozvádějící psí příběhy.
Výstava představí ale i jeho kresby k animovaným filmům Sestřeničky, k melancholickému filmu Láááska a dalším. Představíme ilustrace k Hlemýždi Čilišnekovi Pavla Šruta, k Argilliho Deseti městům, k pohádkovému hororu o únosu princezny Violínky W. Źukrovského i dalším knihám, jako je Saroyanův Tracyho tygr, Tolkienův Hobit a Pan Tau Oty Hofmana.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.