Navigace

Známe finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého

Tři ženy a dva muže vybrala mezinárodní porota do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2016. Během roku se finalisté představí v řadě doprovodných programů určených veřejnosti. Na která jména a díla se můžete těšit?

O nejvýznamnější české umělecké ocenění se letos budou ucházet Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Johana Střížková, Aleš Čermák a Matyáš Chochola. Aleš Čermák už jednou ve finále byl v roce 2013, pro ostatní zúčastněné je to premiéra. Pětici finalistů vybrala sedmičlenná mezinárodní porota, která zasedla ve stejném složení jako loni. Probrat porotci museli víc než 90 přihlášených portfolií.

 

Náročný rok pro finalisty

Finalisty letos porotci oznámili dřív, než jak tomu u Chalupeckého ceny bývalo v minulých letech. Umělci díky tomu získají víc času a prostoru pro přípravu projektů i doprovodných programů. Ty se uskuteční v průběhu roku po celé České republice. Působení v letošním ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého pak finalisté završí na výstavě naplánované od 30. září 2016 do 8. ledna 2017 v Národní galerii v Praze – Veletržním paláci. Kromě prací všech nominovaných veřejnost uvidí také díla francouzská umělkyně žijící v Londýně Laure Prouvost. Ta roku 2013 získala Turner Prize, tedy jakousi britskou „obdobu“ Chalupeckého ocenění. Slavnostní vyhlášení vítěze 27. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se bude konat v listopadu tohoto roku. Pojetí závěrečného ceremoniálu vůbec poprvé proběhne v koncepci loňských finalistů.

 

Seznamte se s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

 

MATYÁŠ CHOCHOLA
Vystudoval pražskou AVU a má za sebou stáž v Berlíně. Jeho tvorba se pohybuje zejména v médiích instalace a performance. Představuje pestře komponované universum, jehož nedílnou součástí je postava samotného autora. Chochola experimentuje s postinternetovou estetikou, neortodoxní, ale promyšlenou kombinací symbolů současnosti a jejích pradávných kořenů.

KATARÍNA HLÁDEKOVÁ
Studovala v Košicích, v Praze a na brněnské FaVU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Pracuje zejména v médiích objektu, instalace a fotografie, přičemž ústředním tématem její práce je model: monumentální prostorová realizace v malém měřítku, která je často představena skrze fotografii. Hládeková zkoumá citlivý vztah mezi realitou a jejím obrazem či předobrazem, který se sám o sobě stává novou skutečností.

ANNA HULAČOVÁ
Vystudovala pražskou AVU a absolvovala stáž v Jižní Koreji. Je výjimečnou sochařkou, jejíž tvorba aktualizuje tradiční řemesla a do jazyka současného umění překládá inspiraci nalézanou ve starých mytologiích, východních kulturách, ale také českých lidových tradicích a původní křesťanské symbolice.

ALEŠ ČERMÁK
Je ve finále Chalupeckého ceny už podruhé. Čermák je absolventem pražské AVU a zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu. Vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity.

JOHANA STŘÍŽKOVÁ
Je též absolventkou AVU, má za sebou také semestrální stáž v New Yorku. Její tvorba, jejímž těžištěm je performance a videoperformance, ale také objekt a fotografie, je jemným uchopením tělesnosti člověka, jeho každodenních úkonů i předmětů, se kterými manipuluje a které ho obklopují.