Proč J&T OPPORTUNITY?

Dlouhodobá hodnota lokálních firem doplněná o vybrané světové akcie

Tento fond jsme postavili na kombinaci dlouhodobé hodnoty firem středoevropského regionu a vybraných akcií ze světových trhů. Sledujeme současné domácí i zahraniční finanční trendy a díky tomu umíme investorům sestavit zajímavý mix akcií z celého světa včetně Česka. Odměnou by jim měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů.„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností, které pravidelně platí dividendy nebo dosahují silného růstu tržeb a zisku. Mezi hlavní akcie portfolia patří domácí tituly ČEZ a Komerční banka a světoví giganti jako například Facebook či Volkswagen. S portfoliem aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.“

Ing. Michal Semotan, Portfolio manažer
Ing. Michal Semotan, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 5,6398 CZK , k datu: 27. 5. 2024

1 měsíc 4,94 %
3 měsíce 8,52 %
6 měsíců 15,36 %
1 rok 25,58 %
od zahájení činnosti (p. a.) 7,29 %
k min. IH (p. a.) 16,59 %

Složení fondu

  • Akcie zahraniční 68,49 %
  • Akcie domácí 11,86 %
  • Hotovost domácí 10,84 %
  • Hotovost zahraniční 5,55 %
  • Pod.listy zahraniční 2,46 %
  • Ostatní 0,80 %
Aktualizace k datu 30. 4. 2024
CEZ 12,07 %
VONOVIA SE 4,28 %
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 3,92 %
CAMECO CORP 3,91 %
Qualcomm Inc 3,66 %

Informace o fondu

Fond, který se primárně zaměřuje na investice do akciových titulů ve středoevropském regionu. Lokální tituly doplňujeme o zajímavé investiční příležitosti z celého světa a snažíme se tak využívat naší dlouhodobé expertízy na lokálních trzích společně se sledováním klíčových trendů na trzích světových. Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s jasně definovanou dividendovou politikou. S portfoliem fondu aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.

Základní údaje

Min. investiční horizont 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 29. 5. 2000
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.