Navigace

Tipy na výstavy květen

Květen 2016

Praha

TARYN SIMON

Galerie Rudolfinum

 

Místo: Galerie Rudolfinum

Termín: 27/4/2016 — 10/7/2016

 

Americká konceptuální fotografka představuje v Rudolfinu několik souborů fotografií z posledních let. Její díla často reagují na aktuální společenská, kulturní či politická témata.  Výjimečná událost na české umělecké scéně.

Galerie Rudolfinum představí poprvé v České republice newyorskou umělkyni TARYN SIMON (*1975), která vytváří propracované rejstříky věcí, skrytých doslova nebo obrazně – ptáků ve filmech s Jamesem Bondem, zboží pašovaného skrz Kennedyho letiště nebo utajovaných základen amerických institucí. Konceptuální metody, léta rešerší a komplikovaný sběr materiálu, ale především jejich kombinace s přitažlivostí témat vybíraných z mytologií 20. a 21. století a krásou fotografií, z ní činí jednu z nejvýraznějších postav současné světové umělecké scény.

 

Jiří Příhoda | Sochy

GHMP, Zámek Troja

 

Místo: GHMP, Zámek Troja

Termín: 1/4/2016 — 30/10/2016

 

Příhodovi monumentální práce často využívají nové technologie a materiály, které autor přebírá z průmyslové výroby. Právě takový přístup je viditelný také na výstavě v Trojském zámku. Mimořádný umělec v zajímavém historickém prostoru.

Jiří Příhoda je sochař pohybující se na tenké hraně mezi objektem a architekturou. Výchozí tvary a funkce jeho objektů pak spoluvytváří futuristickou atmosféru. Výstava v in1teriéru a exteriéru Trojského zámku přinese kombinaci starších i zcela nových realizací a naváže na loňský úspěšný projekt Václava Ciglera, který poprvé zasáhl do obou odlišných teritorií, jež barokní vila a její velkolepá zahrada nabízejí.

 

 

Brno

Jiří Franta & David Böhm / Slepcův Sen

Fait Gallery MEM

 

Místo: Fait Gallery MEM

Termín: 23/3/2016 — 3/6/2016

 

Dvě epizody z filmu, který autorská dvojice právě vytváří, doplněné o autorské kresby a plastiky. Zároveň příležitost poznat nově koncipovaný prostor brněnské galerie. To by mělo jako pozvánka stačit.

Výstava SLEPCŮV SEN představí první dvě epizody ze stejnojmenného krátkého filmu, na kterém letos Jiří Franta s Davidem Böhmem pracují. Těžištěm výstavní instalace se stane samotná projekce, z níž se jako paprsky budou odrážet do prostoru další díla: od kreseb vytvářených různými strategiemi až po objekty a busty z překvapivých materiálů.

 

 

Karlovy Vary

V+V Machoninovi 60'/70'

Galerie umění Karlovy Vary

 

Místo: Galerie umění Karlovy Vary

Termín: 21/4/2016 — 22/5/2016

 

Výstava přibližuje architektonickou tvorbu manželů Věry a Vladimíra Machoninových z 60. a 70. let a představí jejich nejvýznamnější realizace prostřednictvím posterů, modelů, originálů výkresů i mobiliáře.

V práci manželů Machoninových znamenají 60. a 70. léta vrcholné období. Jednu ze svých nejznámějších staveb  –  obchodní dům Kotva – koncipovali ne jako oslavu stávající společnosti, ale jako svébytnou a unikátní budovu s řadou stavebních inovací. Také jejich další realizace - hotelový komplex Thermal v Karlových Varech, Dům bytové kultury v Praze nebo budova českého velvyslanectví v Berlíně - byly ukotveny v evropském architektonickém kontextu a navazují na dobové tendence pozdní moderny. Přes evropské inspirační vlivy, odklánějící se od přikázané orientace, je brutalistní tvorba Machoninových specifická a autentická, se silným a odvážným rukopisem.

 

 

Plzeň

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Západočeská galerie v Plzni

 

Místo: Západočeská galerie v Plzni

Termín: 27/4/2016 — 18/9/2016

 

Výstava představuje díla třeba Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého, Rudolfa Kremličky, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Milady Marešové, Josefa Šímy, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházky, Václava Rabase a dalších autorů. To jako pozvánka na výstavu musí stačit.

Kolekce meziválečného umění tvoří jednu z nejvýznamnějších složek sbírek Západočeské galerie v Plzni. Výstava představuje na bezmála stovce exponátů (obrazy, plastiky, kresby) výtvarná díla dvacátých a třicátých let vytvořená více než dvacítkou předních českých umělců. Meziválečné období je stylově rozmanité a zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu, magickému realismu či surrealismu. Do této tvorby, ve dvacátých letech mnohdy idylicky laděné, pak ve třicátých letech začínají pronikat odkazy na reálnou hrozbu války, projevující se v expresi a důrazu na významovou, apelativní stránku umění.