Navigace

Fond J&T Money potvrdil své kvality

Pokud vyhraje některý produkt soutěž investic jen jednou, může to být náhoda. Když ale zvítězí opakovaně, stvrdí tak své nesporné kvality. J&T Money CZK otevřený podílový fond se stal nositelem titulu Investice roku v kategorii Smíšené fondy již potřetí.

Únorové vyhlašování analýzy českého investičního trhu za uplynulý rok se už stalo tradicí. Letos se soutěž, za níž stojí společnost Fincentrum a magazín Forbes, uskutečnila již posedmé. Odborná porota tentokrát posuzovala více než 700 podílových fondů.

J&T Money byl hodnocen v rámci kategorie Smíšené a ostatní fondy, kam spadají fondy, které investují do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. Hodnocení fondů je v rámci analýzy Investice roku založené na objektivních kritériích při respektování podmínky dostupnosti produktu pro běžného klienta. Analýza představuje spotřebitelům jednoduchou metodu, jak mohou srovnat jednotlivé fondy na trhu mezi sebou i napříč různými kategoriemi podle podkladových aktiv, do kterých fond investuje.

Fond J&T Money patří mezi investory k nejoblíbenějším fondům na trhu. Dokazuje to množství prostředků spravovaných ve fondu, které dosáhlo částky 6,8 miliard korun. „Fond je určen zejména investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů. Vzhledem k nízké kolísavosti fondu je vhodný pro jednorázové investice jako doplněk portfolia konzervativních investorů s minimálním investičním horizontem jeden rok,“ popisuje portfolio manažer Martin Kujal.

Nastavení fondu ale dlouhodobě oceňují i odborníci. Titul Investice roku si J&T Money odnesl nejenom za loňský rok, ale i za roky 2013 a 2015. „Hodnocení fondů je založené jak na objektivních, tak na proklientských kritériích. Fond, který chce uspět, musí mít velmi dobře vybalancovaný poměr čistého výnosu a rizika investice do fondu. Náš fond takový je,“ vysvětluje Martin Kujal.

 

Fond J&T MONEY

Investiční horizont  1 rok
Typ fondu   speciální fond cenných papírů. smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
Datum zahájení činnosti  23. 8. 2012
Výnos od založení fondu     4,81 % p. a.
Výnos za rok 2016 4, 87 %