Navigace

Macho & Chlapovič – výjimečná aukce mincí Františka Josefa I. a další numismatické události

Vzácné historické mince jsou dlouhodobě zajímavým doplňkem investičních portfolií

Jak ukazují aktuální aukce, historické mince související s českými zeměmi jsou stále zajímavějším sběratelským a investičním oborem. Letošní jarní sezóna opět přináší velmi zajímavé výsledky. Známý aukční dům MACHO & CHLAPOVIČ prezentoval 20. dubna kupujícím jedinečnou kolekci 635 mincí Františka Josefa I., ikonického a legendárního panovníka, který vládl habsburské monarchii v letech 1848 až 1916 a vtiskl této dlouhé době punc zlaté éry, kterou tragicky ukončila až první světová válka. Dražená sbírka českého numismatika Jaroslava Kokoluse byla kvalitou a úplností jedinečným fenoménem a kupující tak mohli získat mince, které se na trhu objevují jen velmi zřídka. Vzhledem ke skutečnosti, že mince Františka Josefa I. jsou velmi oblíbeny v celé střední Evropě i v širším mezinárodním prostředí, je cena vzácnějších kusů stabilně vysoko a zaznamenává další růst. Velmi vzácné a unikátní kusy jsou pak předmětem aukčních „soubojů“, ve kterých se střetává vysoká poptávka s opravdu velmi omezenou nabídkou. Mezi nejzajímavější dražené položky patřil bezesporu banskoštiavnický zlatník vyražený na památku dokončení významného hornického díla - dědičné štoly Josefa II. - v banskoštiavnických dolech v roce 1878. Zlaté odražky této mince jsou extrémně vzácné a prezentovaný kus je jediným známým exemplářem na trhu. Z vyvolávací ceny 300 tis. euro se dostal na 440 tis. euro (11,2 milionu Kč) a aukční dům MACHO & CHLAPOVIČ tak dosáhl jednoho z rekordů na české numismatické scéně.

 

Nikoli všechny aukční položky dosahují těchto velmi vysokých hodnot, a přesto patří mezi sběratelsky a investorsky cenné artefakty. Jako příklad můžeme uvést krásný a velmi vzácný čtyřdukát z roku 1864 ražený v benátské mincovně. Z vyvolávací ceny 80 tis. se vyšplhal na 130 tis. euro (3,3 milionu Kč). Takto vysoká cena je ospravedlněna jednak mimořádnou zachovalostí (většina ostatních exemplářů této mince je v horším stavu), jednak skutečností, že se jedná o ražbu z Benátek, kterých jich bylo provedeno velmi málo. Pro porovnání: srovnatelný čtyřdukát z roku 1864 z mincovny ve Vídni se typicky prodává jen za cca 5 tis. euro (127 tis. Kč), neboť vídeňská mincovna jich v té době vyrazila desetitisíce. Kde byla konkrétní mince vydražena lze v tomto případě určit podle písmena vyraženého pod hlavou panovníka.

Tato zcela mimořádná aukce pokrývala kromě drobných mincí prakticky celé spektrum tzv. konvenční, spolkové a korunové měny Františka Josefa I. a speciálních ražeb, a nezbývá, než společnosti MACHO & CHLAPOVIČ k tomuto počinu srdečně poblahopřát.

 

Z nejbližších nadcházejících událostí vybíráme aukci českých, ruských a světových mincí společnosti AUREA NUMISMATIKA, která se koná 19. května. Mezi hojně zastoupenými bohemiky bezesporu vyniká královský dukát Karla IV. z období před rokem 1355, ve kterém již měl královský, nikoli však císařský titul. Dukáty Karla IV. jsou obecně dosti vzácné, neboť zdroje zlata na českém území (čili jílovské a kašperské doly) byly málo vydatné a dukátů se tedy razil omezený počet. Dalším faktorem byl tehdejší měnový systém založený na stříbře, kde zlato hrálo pouze druhotnou roli. Královské dukáty Karla IV. nesou jeho portrét bez vousů a s královskou korunou, po získání císařského titulu v roce 1355 se začínají razit dukáty císařské s vousatou podobiznou a korunou císařskou. Vyvolávací cena tohoto kusu je 180 tis. Kč a vydražitel se bude moci těšit z krásného autentického artefaktu z doby nejznámějšího českého panovníka.

 

V Čechách ještě zůstaneme, ale přeneseme se o několik staletí kupředu do období první republiky. V roce 1929 byl po mnoha staletích dokončen pražský svatovítský chrám a na počest této významné události byla mimo jiné vyražena jedna z nejcennějších a zároveň nejkrásnějších českých medailí. Medaile zpracovaná ve zlatě (168 gramů, Au 0,987) podle návrhu akademického sochaře Josefa Šejnosta byla vyražena jen ve 179 exemplářích a vyvolávací cena je 1 200 000 Kč. Elegantní design medaile a provedení ve zlatě z ní činí jedinečný umělecký doklad hrdosti a kulturnosti tehdy mladé československé republiky. 

Z dalších budoucích aukcí upozorňujeme zvláště na:

  • 46. a 47. aukci švýcarské společnosti SINCONA, které budou probíhat od 14. května v Curychu; draženy budou zlaté mince všech období a dále speciální kolekce světových a švýcarských mincí,
  • 526. aukci DOROTHEUM ve dnech 24. a 25. května ve Vídni, kde bude draženo přes 1100 kusů Svaté říše římské/Rakouska a přes 900 kusů mincí antických a ostatních.

 

Numismatický trh urazil od doby renesance dlouhou cestu a stále se stabilně vyvíjí bez zásadních zvratů a propadů. Tento vývoj ukazuje, že investiční numismatika má své pevné místo mezi alternativními investicemi. Vhodně zvolená historická mince představuje nejen krásný předmět historické a kulturní hodnoty, ale také snadno přenosný investiční instrument s odpovídajícím výnosem a likviditou. V případě mincí českých se pak majitel může navíc těšit z vlastnictví vzácného kousku naší české historie a kulturního dědictví.