Navigace

J&T Bond Index: kompas pro český trh korporátních dluhopisů

Na pražské burze se obchoduje s pěti desítkami korporátních dluhopisů, možnost porovnávat jejich výkonnost v čase na trhu zatím chyběla. J&T Banka se proto rozhodla pro investory, kteří hledají v dluhopisech zajímavou příležitost stále častěji, sestavit index, který jim umožní tyto trendy sledovat. Které cenné papíry index zahrnuje a jak ho číst, prozrazuje hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Z jakého důvodu se banka rozhodla vydávat J&T Bond Index?

Možná trochu troufale můžeme říct, že jsme asi ten hlavní, kdo by to měl udělat. Na pražské burze se obchoduje přibližně pět desítek podnikových dluhopisů, z nich asi tři sedminy, tedy necelou polovinu emisí, uvedla na trh J&T Banka jako jejich aranžér a manažer. Současně více než 90 % obchodů s dluhopisy na pražské burze provádí J&T Banka. Tedy kdo jiný než J&T Banka jako lídr domácího trhu korporátních dluhopisů by měl uvést na trh dluhopisový index.

V poslední době se domácí trh korporátních dluhopisů výrazně rozrostl, firmy se postupně opět naučily získávat financování emisí dluhopisů a současně si investoři vyzkoušeli fungování dluhopisového trhu a berou dluhopisový trh jako pevný základ svého investičního portfolia.

Proč by měl obdobný index na trhu existovat?

Důvodů je hned několik. Tím prvním je najít ukazatel, který pomůže kvantifikovat vývoj trhu, tedy ukáže trend. Dluhopisový trh je velmi pestrý. Každá firma může vydávat velké množství dluhopisů, jež se od sebe liší v mnoha parametrech, na rozdíl od akcií, která je obvykle jedna. Pak může být složité orientovat se, zda je pohyb cen specifický pro určité dluhopisy, nebo jde o změnu celkového trhu. Právě z tohoto důvodů začaly vznikat v USA během 70. let minulého století různé dluhopisové indexy. Díky konstrukci indexu se trh popisoval nejen z hlediska vývoje, ale i z hlediska složení. Tedy snadno se ukáže, jaký typ dluhopisu či emitenta na trhu převažuje.

Pokud nám ukazatel reprezentující vývoj trhu, může ukázat celkovou výkonnost dluhopisového trhu měřeného indexem a lze s ním porovnávat vývoj jiných dluhopisů, aktiv či investičních možností. Druhým důvodem vzniku indexu je tedy možnost porovnávat výkonnost a s ním úzce souvisí i důvod třetí – poskytovat pomyslný kompas v rámci investičního světa.

Představuje vznik indexu nějaký přínos i pro banku?

Dluhopisové indexy v 70. letech v USA sestavovaly a zveřejňovaly významné investiční banky jako Lehman Brothers, Merril Lynch a později třeba i J. P. Morgan. Následně dluhopisový index nesl jméno banky a zvyšoval tak prestiž dané instituce v daném oboru. Když v roce 2008 zkrachovala banka Lehman Brothers, odkoupila od ní aktivity spojené s dluhopisovými indexy britská banka Barclays. To jen ilustruje, jak se z toho postupně stává samostatný předmět obchodní aktivity. Přínos pro banku je tedy i marketingový.

Z jakých dluhopisů je J&T Bond Index složen?

J&T Bond Index je zaměřen na domácí trh podnikových dluhopisů, obsahuje tedy jenom podnikové dluhopisy vydané v českých korunách. Minimální objem jednotlivé dluhopisové emise musí být alespoň 200 milionů korun a v optimálním případě by měla být obchodovaná na pražské burze. Dalším velkým omezením je, že s dluhopisy se musí obchodovat, tj. v rámci platformy Bloomberg se objevují kotace cen k jednotlivým dluhopisům. Na druhou stranu neexistují žádná omezení z hlediska ratingu, sektoru emitenta, splatnosti či typu a výše kuponu.

Proč nezahrnuje také státní dluhopisy?

Pro české státní dluhopisy již určité indexy existují, na trhu ale scházel index pro české podnikové dluhopisy.

Z jakého důvodu vznikl navíc ještě bankovní podindex?

Mezi sledovanými dluhopisy mají ty uvedené naší bankou silné zastoupení. To nás vedlo k tomu, že jsme udělali podindex, který se jmenuje J&T Banka Bond Index, jenž obsahuje v současnosti 15 námi nabízených dluhopisových emisí v objemu 30 miliard korun.

Jak index číst?

Index běžnému investorovi ukazuje, kam se vyvíjí domácí trh korporátních dluhopisů, a pomáhá mu odlišit vývoj jednoho dluhopisu či dluhopisů od jednoho emitenta od celkového vývoje trhu. Sestavujeme ho na týdenní bázi vždy v pátek.