Navigace

Avast: Výsledky za 1Q nad našimi odhady, výhled potvrzen

Avast dnes ráno zveřejnil vybrané provozní ukazatele za 1. čtvrtletí roku. Upravené tržby přidaly meziročně 6,1 % na 211,8 mil. USD, nad naším odhadem 206,6 mil. USD. (Odhady trhu nebyly pro 1Q dostupné.) Upravený zisk před odpisy EBITDA přidal 5,4 % na 117,5 mil. USD, rovněž nad naším odhadem 111,8 mil. USD. Upr. EBITDA marže činila 55,5 %, což znamená meziroční pokles o cca 0,4 proc. bodu, nicméně to je v souladu s nedávným komentářem managementu, že v 1. polovině roku bude marže mírně zatížena většími investicemi. Management potvrdil výhled, podle nějž mají letos tržby růst vyšším jednociferným tempem po očištění o pohyby měnových kurzů a ukončované produkty. Tento očištěný růst dosáhl v 1Q19 9,1 %, tedy plně odpovídá výhledu firmy na celý rok. Fakturace (tj. budoucí tržby) rostly podle firmy ještě mírně rychleji než tržby. Management rovněž potvrdil, že upravená EBITDA marže má být letos zhruba stejná jako loni. (V r. 2018 činila 54,1 %, nicméně vlivem přechodu na účetní standard IFRS 16 bude vykazovaná marže letos cca o 1 proc. bod vyšší). Šéf firmy Vincent Steckler uvedl, že 1. kvartál roku byl pro firmu silný a že pokračovaly pozitivní trendy z druhé půle r. 2018. Zadlužení firmy (čistý dluh / upravená EBITDA) kleslo z  2,5 na konci roku na 2,4 na konci 1Q. Výsledky hospodaření – především rychlý očištěný růst tržeb za 1Q – a potvrzení výhledu hodnotíme příznivě a očekáváme pozitivní reakci trhu. 

IFRS, mil. USD

1Q19

r/r

1Q18

oček. 1Q19 J&T

Tržby (upr.)

211.8

6.1%

199.6

206.6

EBITDA (upr.)

117.5

5.4%

111.5

111.8

   EBITDA marže

55.5%

-0.4 p.b.

55.9%

54.1%

Zdroj: Avast, J&T Banka