Navigace

Fidurock: Růst hospodaření a pozitivní přecenění aktiv; kovenanty splněny

Společnost Fidurock Nemovitosti zveřejnila výsledky hospodaření za r. 2018. Čisté provozní výnosy meziročně stagnovaly na 49 mil. Kč, kdy byl vyšší hrubý výnos z nájmu daný akvizicemi retail parků vyvážen jednorázovými náklady na právní a auditní služby. Provozní zisk se nicméně více než ztrojnásobil, především díky prudkému pozitivnímu přecenění nemovitostí ve výši 136 mil. Kč. To vzniklo jak díky pokračujícímu developmentu, tak obecným růstem cen nemovitostí na trhu. V důsledku toho se i prudce zvýšil čistý zisk firmy. Společnost k 31.12. 2018 vykázala poměr loan-to-value výši 58,4 %, přičemž dluhový kovenant bude od letošního roku vyžadovat hodnotu pod 75 %. Stejně tak poměr nájemného vůči dluhu firmy činil loni 8,8 %, čímž firma splnila kovenant s minimem 5 %. Vysoký provozní a čistý zisk je dán hlavně nehotovostním přeceněním nemovitostí, avšak dluhové kovenanty firma plní s rezervou. Zveřejněné údaje hodnotíme neutrálně.

 

IFRS, mil. Kč

2018

r/r

2017

Čisté provozní výnosy

49.1

-0.4%

49.3

Provozní výsledek

192.3

223.2%

59.5

Finanční výsledek

-31.3

43.6%

-21.8

Čistý zisk

128.4

321.0%

30.5

Zdroj: Fidurock Nemovitosti, J&T Banka