Navigace

Kofola: Kvartální výsledky překonaly naše odhady

Kofola oznámila za 1Q19 růst tržeb o 7,6 % r/r na 1,29 mld. Kč, což je v souladu s naším odhadem 1,31 mld. Kč. Na růstu se podílely všechny hlavní značky společnosti. Zásadním podílem na celkových tržbách přispěly trhy v ČR a SR (69,8 % celkových tržeb, nebo 4,0 % r/r). Hlavní podíl na tom měl sektor HoReCa (13,2 % r/r). Vyšší náklady na transport a personální náklady byly z části kompenzovány nižší cenou suroviny (cukr). Upravená EBITDA je 118 mil. Kč, vzrostla v meziročním srovnání o 12,2 % r/r a překonala naše odhady o 5,9 %. Podíl hlavních trhů ČR a SR, které meziročně vzrostly o 6,5 %, je na celkovém zisku EBITDA 96,1 %. Č. ztráta je za období 53 mil. Kč (-38 mil. Kč loni). 

Zadlužení (č. dluh / EBITDA) vzrostlo na 2,7x z 2,3x na konci minulého roku. Důvodem je změna účetních standardů (IFRS 16).

Podle komentáře na webu Kofoly má společnost nakročeno ke splnění celoročního cíle. To bereme jako potvrzení celoročního cíle na zisk EBITDA, který by měl dosáhnout 1,08 mld. Kč (loni 1,011 mld. Kč).

Představenstvo doporučilo valné hromadě (5. 6. 2019) schválit navrženou dividendu 13,5 Kč (hrubý výnos 4,5 %).

Kofola oznámila silná čísla, která meziročně vzrostla. EBITDA překonala naše očekávání o slušných 5,9 %. Rozdíl proti našemu odhadu je zejména způsoben lepší výkonností v Adriatickém regionu a nižší ztrátou z ostatních operací. Celkový report hodnotíme pozitivně.

 

mil. Kč

1Q19

1Q18

r/r

J&T e1Q19

rozdíl

Tržby

1 291

1 200

7,6%

1 312

-1,6%

EBITDA upravená

118

105

12,2%

112

5,9%

   marže

9,2%

8,8%

0,4pb

8,5%

0,7pb

EBIT

-12

-13

-9,9%

-48

-75,3%

   marže

-0,9%

-1,1%

0,2pb

-3,7%

2,8pb

Č. zisk*

-53

-38

36,7%

-78

-32,9%

Zdroj: Kofola, J&T Banka

*pokračující operace