Navigace

Tipy na výstavy

58. mezinárodní bienále výtvarného umění (Benátky, do 24. listopadu)

Benátky až do 24. listopadu hostí již 58. ročník prestižního bienále výtvarného umění. Českou republiku reprezentuje Stanislav Kolíbal, jemuž komunisté zakázali vyvážet umělecká díla do ciziny na základě úspěchu v dalším italském městě Miláně. Nyní představuje svá díla v Českém a Slovenském pavilonu architekta Otakara Novotného z roku 1925. V témže roce se narodil i Stanislav Kolíbal. Ten pro letošní ročník připravil výstavu Bývalé nejisté tušené, která představuje jak jeho starší práce ze šedesátých a sedmdesátých let, tak i díla současná. Přímo pro benátské bienále vytvořil Kolíbal nové dílo, které navazuje na Novotného architekturu.

 

Impresionismus od úsvitu do soumraku (Jízdárna Pražského hradu, do 16. září)

Rozsáhlá expozice v představuje pozoruhodnou etapu slovinského umění 19. století. Díky nové generaci impresionistů se slovinské výtvarné umění podstatně diversifikovalo a poprvé ve své historii nabízelo malířství, sochařství, architekturu, grafiku i fotografii. Pro Slovince měl impresionismus Ivana Grohara, Riharda Jakopiče, Matiji Jamy a Mateje Sternena po celé dvacáté století zvláštní význam. Pozvedl výtvarné umění z téměř folklórního způsobu malování obrázků mezi svobodná umění, sekularizoval je, obohatil je o fotografii a první amatérské filmy.

 

Interconnection: On Bodies of Water (Swimming Pool, Sofia, do 4. srpna)

Společnost Jindřicha Chalupeckého se prosazuje i za hranicemi. V bulharské Sofii pořádá výstavu Interconnection: On Bodies of Water. Voda je základem života, tvoří víc než 80 % našeho těla, u řady živočišných a rostlinných druhů je tento podíl ještě vyšší. Voda nás propojuje se vším organickým i anorganickým. Tyto myšlenky se v umění projevují čím dál častěji i díky takzvanému hydrofeminismu, jak jej rozvíjí australská teoretička Astrida Neimanis. Právě z jejích myšlenek vychází výstava On Bodies of Water. Nabídne díla řady umělců včetně Jakuba Nepraše, Petra Nikla či Johany Střížkové. Autorkou konceptu je Tereza Jindrová.

 

Umelcova (ťažká) batožina (Esterházyho palác, Bratislava, od 20. června do 10. listopadu)

Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 - 1945) měl osud připomínající řadu středoevropských umělců. Narodil se v pruské židovské rodině, studoval v Budapešti i Berlíně, udeřily na něj hned dvě světové války. Na Slovensku trávil poslední část života před deportací do koncentračního tábora, kde byl zabit. Jeho expresionismem ovlivněná tvorba není u domácího publika příliš známá, což se pokusí změnit aktuální výstava vycházející z nejnovějších objevů a darů.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.