Navigace

Investiční perla eurozóny - portugalské státní dluhopisy

Asi každý investor se snaží najít tu jedinečnou investiční perlu, což je podhodnocené aktivum, které ponese dlouhodobě nadprůměrný výnos. Ovšem někdy perly leží tam, kde by je asi nikdo nehledal. Retrospektivně jednou takovou perlou byly portugalské státní dluhopisy.

Příkladem může být 25letý státní dluhopis Portugalska (PGB 4,1/2045). Za první pololetí letošního roku je celkové zhodnocení (total return) z držby tohoto dluhopisu 33 %. Od ledna 2017 držitel tohoto dluhopisu vydělal 103 %, což je roční výnos 34 % p.a. Vysvětlením těchto statistik je mohutný pokles výnosu do splatnosti, který u tohoto dluhopisu klesl z 5,0 % v lednu 2017 na 1,35 % letos v červnu. Proti poklesu výnosu do splatnosti logicky prudce roste cena dluhopisu. Co vysvětluje tento až dechberoucí vývoj portugalského dluhopisu? Vysvětlením jsou pouhá 3 písmena – E C B.

Mimo státní dluhopisy je Portugalsko investičně spíše hodně smutný příběh. Portugalské akcie měřeno indexem PSI20 jsou za poslední rok, 5 let, 10 let i 20 let ve ztrátě. Šťastné načasování neexistuje. Dokonce vůči lednu 2000 portugalský index PSI20 nyní vykazuje hrozivou ztrátu 57 %. Portugalská ekonomika se teprve v průběhu loňského roku dostala tam, kde byla na jaře 2008. Naproti tomu se státní zadlužení po roce 2007 rychle zdvojnásobilo na 130 % HDP a teprve v posledních 2 letech drobně kleslo na 122 % HDP.

V letech 2009-2012 se rating Portugalska rychle propadl o 10 stupňů z AA do neinvestičního pásma na úroveň BB. Za poslední 2 roky byl sice postupně zvýšen na hranu investiční pásma (Baa3 od Moody’s, BBB od S&P), ale pořád je o 8 stupňů níž, než byl do roku 2005.

I přes všechny tyto negativní faktory vykazují indexy portugalských dluhopisů až pohádkovou výkonnost, a to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě. Od roku 2000 dosáhla celková výkonnost indexu portugalských dluhopisů 220 %, což je průměrný roční výnos 6,1 %. Za takovým výsledkem zaostávají nejen evropské akcie, ale i ty americké, které měřeno indexem S&P500 vydělaly ve stejné době „jen“ 171 %, a to včetně vyplácených dividend. Americké akcie měly skoro o 1 procentní bod nižší průměrnou roční výkonnost než portugalské dluhopisy, a to téměř 20 let v řadě.

Zde je nutné říct i tu druhou stranu mince a přinést vysvětlení. Základem úspěchu investiční myšlenky do portugalských státních dluhopisů jsou kroky Evropské centrální banky (ECB). Přesněji řečeno, je to jediný argument. Úrokové sazby ECB dlouhodobě klesají, posledních 5 let jsou fakticky záporné a nyní se uvažuje o dalším snížení hlouběji do záporných hodnot. Vedle toho od roku 2011 ECB v různých vlnách kupuje státní dluhopisy a vždy tyto různé programy zahrnovaly i portugalské dluhopisy. Uvolněná měnová politika pomáhala všem dlužníkům, ale relativně největší přínos přinášela těm nejrizikovějším aktivům, právě jako jsou portugalské státní dluhopisy.

Vyplatí se do těchto dluhopisů ještě investovat? Hodně záleží na dalších krocích ECB. Aby portugalský 25letý dluhopis dorovnal svým výnosem obdobný dluhopis německé vlády, musí výnos u portugalského dluhopisu klesnout ještě asi o 100 bodů, což dává naději na nárůst ceny dluhopisu asi 20 %. Ale to by šlo jen o dočasnou spekulaci. Pokud budete držet zmíněný bond do splatnosti, tak vám přinese výnos asi 1,3 % ročně. To už není žádné super číslo, splatnost je velmi daleko a do roku 2045 se v Portugalsku či eurozóně může stát spousta věcí. Navíc v současnosti všechny portugalské státní dluhopisy do splatnosti 6 let mají záporný výnos, tedy jejich držitel má garantovanou ztrátu, pokud je bude držet do splatnosti. Bývalá investiční perla ztratila nejen svůj lesk, ale místy rovnou i zčernala.