Navigace

Unikátní mince na aukcích Aurea Numismatika a Macho & Chlapovič

Jarní aukční sezóna přinesla sběratelům a investorům v České republice řadu jedinečných a mimořádných příležitostí. Aukční síň Aurea Numismatika na své květnové aukci dražila mimo jiné extrémně vzácný dvoudukát Ferdinanda I. (1521 – 1564) z roku 1560. Jedná se o jedinou dvoudukátovou ražbu tohoto panovníka, která byla navíc realizována v Čechách, v Jáchymově. Zároveň jde o nejstarší český násobek dukátu a první zlatou ražbu jáchymovské mincovny (v Jáchymově se díky stříbrným dolům razily velké objemy stříbrné produkce, avšak zlato se zde razilo zcela výjimečně, a to i v pozdějších dobách). Literatura uvádí pouze 3 známé kusy, všechny v muzejních sbírkách (Národní muzeum v Praze, Kunsthistorisches Museum ve Vídni a Musei Vaticani v Římě). Dražený kus je jediným známým exemplářem mimo muzejní svět a díky mimořádné raritnosti dosáhl kladívkové ceny 4 650 000 Kč. Ferdinand I. je v evropských dějinách znám jako tvrdý, ale velmi schopný a efektivní panovník. Ještě než dosáhl dvaceti let, dostal na starost značně obtížný úkol konsolidovat a upevnit habsburskou moc v rakouských zemích. V této roli se ukázal jako obratný diplomat a vladař. Později se stal klíčovým tvůrcem a architektem habsburské monarchie. Českým králem byl zvolen v roce 1526, císařem pak v roce 1556. Na svoji dobu byl mimořádně vzdělaný a to i v ekonomických záležitostech, což nebylo obvyklé; byl ovlivněn věhlasným renesančním učencem Erasmem Rotterdamským, se kterým byl v kontaktu. Byl také velkým milovníkem umění, sběratelem mincí a lovcem. 

Krásné historické ražby s investičním potenciálem jsou však k dispozici i za podstatně nižší částky – například vzácný ročník dukátu legendárního císaře Rudolfa II. z roku 1581 byl vydražen za 160 000 Kč. Starší české dějiny byly zastoupeny například velmi vzácným dukátem Václava IV. (vládl 1378 - 1419), syna Karla IV. Dukát je bez letopočtu, zobrazuje svatého Václava a českého lva a byl vydražen za 850 000 Kč.

 Aukční síň Macho & Chlapovič uspořádala v květnu již třetí aukci ucelených sbírkových souborů z majetku podnikatele Ing. Jaroslava Kokoluse, majitele prodejen parfémů a kosmetiky FAnn, který je zároveň vášnivým numismatikem. Po předchozích aukcích mincí a medailí Československa a Františka Josefa I. následovala nyní aukce mincí a medailí habsburských panovníků Leopolda II., Františka II. a Ferdinanda V. Sbírky Jaroslava Kokoluse nemají svým rozsahem a jedinečností téměř žádné srovnání v historii. Vynikající prodejní výsledky u obou aukcí jednoznačně potvrdily, že kvalitní sbírkový materiál přitahuje pozornost jak sběratelů, tak investorů, kteří považují numismatický trh za vysoce likvidní a perspektivní. 

Nejvýše draženou položkou byla zlatá medaile Ferdinanda V. na korunovaci na českého krále v Praze 7. září 1836. Medaile byla ražena v hmotnosti 30 dukátů tedy 104.48 gramů zlata, existuje pouze v jediném známém provedení a vydražila se za 8 178 000 Kč. Ferdinand V., v české tradici znám jako Dobrotivý, byl posledním korunovaným českým králem. Vládl i přes zdravotní indispozice jako císař rakouský 13 let až do revolučního roku 1848. Abdikací předal rakouskou korunu proslulému Františku Josefovi I. a díky náklonnosti k Čechám strávil zbytek života na odpočinku na Pražském hradě.

 Aukce obsahovala celou řadu raritních ražeb, za všechny proto uveďme čtyřdukát Leopolda II. z roku 1790, který byl ražen ve vídeňské mincovně a je znám pouze ve čtyřech exemplářích; vydražen byl za 1 073 000 Kč. Leopold II. je poměrně méně známým panovníkem, přestože se jednalo o syna Marie Terezie a bratra císaře-reformátora Josefa II. Byl reformně naladěn stejně jako jeho bratr, ale jako panovník měl podstatně racionálnější a diplomatičtější styl, kterým dokázal nalézat kompromisní řešení. Náhlý skon v roce 1792 však jeho slibnou vládu zkrátil na pouhé dva roky. 

Aukční síň Macho & Chlapovič uspořádala kromě výše uvedené i obecnou aukci, která nabídla skvělé příležitosti také milovníkům starších českých mincí. K dispozici byl pěkně ražený dukát Karla IV. s císařskou korunou; dukát pochází z významné západoevropské sbírky a byl vydražen za 766 000 Kč. Na aukci byli zastoupeni i slavní Rožmberkové, konkrétně Vilém z Rožmberka (1535-1592) dukátem z roku 1590 (vydražen za 332 000 Kč) a jeho mladší bratr Petr Vok (1539-1611) dukátem z roku 1594 (finální cena 255 000 Kč). Tyto poslední zlaté rožmberské ražby jsou poměrně vzácné a na středoevropském trhu vyhledávané jako krásné numismatické památky na jeden z nejmocnějších a nejbohatších českých rodů. Šlechtický rod Rožmberků držel od 13. do začátku 17. století nejvyšší místa v českém státě. Od 14. století byli Rožmberkové v jižních Čechách fakticky samostatnými vládci na knížecí úrovni a rožmberské panství na jihu Čech bylo největším panstvím na území státu. Nesmírné zadlužení donutilo Petra Voka prodat na konci 16. století zhruba dvě třetiny dominia, ale i přesto zůstal třetím nejbohatším velmožem v zemi. Rožmberkové mince a medaile využívali k politické propagaci, k oslavě rodu a svého postavení, kterým se rovnali a v mnoha případech i předčili říšská knížata.

 

Vzácné historické mince jsou dlouhodobě zajímavým doplňkem investičních portfolií

Numismatický trh urazil od doby renesance dlouhou cestu a stále se stabilně vyvíjí bez zásadních zvratů a propadů. Jak nadále ukazují výsledky aktuálních aukcí, historické mince související s českými zeměmi jsou stále zajímavějším sběratelským a investičním oborem a díky svému zhodnocení mají své pevné místo mezi alternativními investicemi. Vhodně zvolená historická mince představuje nejen krásný předmět historické a kulturní hodnoty, ale také snadno přenosný investiční instrument s odpovídajícím výnosem a likviditou. V případě mincí českých se pak majitel může navíc těšit z vlastnictví vzácného kousku naší české historie a kulturního dědictví. 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.