Navigace

J&T Banka Art Index Pop Up

Toužíte po Kinterovi či Koťátkové? V září budete mít unikátní příležitost k nákupu Aktuální novinky od největších hvězd současného českého umění na jednom místě a dostupné pro každého. To nabídne zářijová akce J&T Banka Art Index Pop Up. A jak název napovídá, v nabídce budou díla od umělců, kteří jsou v první stovce letošního vydání žebříčku Art Index.

 „Art Index Pop Up má za cíl představit současné umění a umělce, kteří jsou mnohdy známější v zahraničí než u nás. Má napomoci dostat umění do českých domácností, protože mnoho lidí má pocit, že umění je pro běžného smrtelníka cenově či jinak nedostupné. Vzniká tedy jakýsi veletrh či přehlídka toho, co se dá na trhu koupit. Akce je tedy pro všechny – ať už pravidelné investory do umění, nebo jen milovníky galerií a výstav, ale i pro lidi, kterých se umění moc nedotklo a chtějí jen začít ochutnávat,“ představuje akci Anna Pulkertová, odbornice na umění z J&T Banky .

J&T Banka Art Index Pop Up se uskuteční v prestižních prostorách Domu U Zlatého hroznu na Malostranském náměstí. Začne 5. září podobně jako vyhlášené světové veletrhy s uměním First Choice Night a bude pokračovat dalších šest dní. „Vstup bude zdarma. Návštěvník si tam osahá, co současné umění je a jak se k němu může dostat. Seznámí se s umělci i galeristy a co se mu bude líbit, si pořídí nebo si domluví soukromou návštěvu ateliéru,“ přibližuje charakter akce mluvčí banky Monika Veselá..

 

Stovka děl

Na J&T Banka Art Index Pop Up budou k vidění a zakoupení novinky od takových jmen, jako jsou čerstvá držitelka prvního místa v Art Indexu Eva Koťátková, Krištof Kintera, o jehož díla je na aukcích stále větší zájem, či Anna Hulačová, která patří k nejrychleji rostoucím hvězdám současného českého nebe.

„Celkem bychom chtěli uvést díla od 36 autorů. Nejspíš půjde o dvě až tři díla od každého, k vidění by tak měla být zhruba stovka artefaktů. Co se týče jednotlivých forem, samozřejmě by mělo jít o průřez současnými trendy, tedy vedle malby a skulptur se tu jistě objeví videoart a koncept,“ dodává Pulkertová, která je zároveň kurátorkou celé výstavy

Důležitým kritériem pak je snaha vybírat díla vhodná do domácností a domácích sbírek, ne velké formáty a nestandardní formy, vhodné pro galerie a výstavní prostory, připomíná mluvčí banky Veselá.

 

Banky a umění? Ve světě standard

Kromě úvodního večerního eventu, který je na pozvánky, bude celá akce otevřená veřejnosti. A to zcela zdarma. Umělecká díla budou rozmístěna celkem ve čtyřech patrech krásné budovy s kapacitou kolem 300 lidí. Vedle odborníků a zájemců o nákup umění se tu na žhavé novinky bude moci podívat doslova kdokoli včetně náhodných kolemjdoucích z ulice. „Samozřejmě chystáme nejrůznější komentované prohlídky, workshopy, besedy a další akce. Všechno budeme postupně zveřejňovat na informačním webu www.artindexpopup.cz,“ láká případné zájemce Pulkertová z J&T Banky.

Propojení investičních bank a akcí podobného typu je v Evropě poměrně běžné. UBS spolupracuje s veletrhem Art Basel, Deutsche Bank zase s Frieze.

„V oblasti kultury a umění se pohybujeme dlouho. Vedle módních ikon a uměleckých hvězd, které jsme přivezli do Česka a snažili se tak vrýt Českou republiku do kulturní mapy světa, jsme partnery významných českých uměleckých institucí a soutěží. Jde nám o to, podpořit současné umělce a propojit veřejnost s uměním, tak jak je běžné na Západě. Vzdělanost národa se odráží na celkové životní situaci,“ připomíná Monika Veselá.

J&T Banka Art Index Pop Up svým charakterem připomíná umělecký veletrh, který jinak Česku chybí. „Tuto akci bych nepřirovnávala k veletrhu. Ale ano, v obecné rovině v České republice postrádám kvalitní veletrh se současným uměním. Na druhou stranu si nemyslím, že naše institucionální a tržní prostředí v této oblasti je dostatečně na výši, aby podobná událost byla konkurenceschopná,“ vysvětluje Lucie Drdová, jejíž galerie se akce zúčastní a jež je zároveň spoluautorkou původního konceptu žebříčku Art Index. 

„Veletrhů je už dnes v Evropě hodně a opravdu nevím, co by šlo vymyslet, aby se Praha zviditelnila a odlišila vedle Berlína a Vídně, přičemž to ani nejsou ty nejprestižnější veletrhy,“ doplňuje šéfredaktor serveru Artplus Jan Skřivánek. „Jiná věc je, že samotný model veletrhů do budoucna bude muset doznat změn, protože máloco je tak neekologické jako stěhovat umění a sběratele tam a zpátky po světě jen kvůli týden trvající výstavě,“ dodává další z tvůrců Art Indexu.

 

Investice do umění jsou na vzestupu

To však neznamená, že by se investicím do současného umění v Česku nedařilo. Právě naopak. „Sběratelé a investoři na českých aukcích během prvních šesti měsíců utratili více než 730 milionů korun, což je dosud nejlepší výsledek za jedno pololetí,“ spočítal Jan Skřivánek, který v ročence Artplus každoročně mapuje český trh s uměním. „Na aukcích pozorujeme, že roste zájem o poválečné umění, přičemž se to netýká jen generace umělců, kteří na scénu vstoupili v padesátých a šedesátých letech, ale začíná to platit i pro umění sedmdesátých a počátku osmdesátých let,“ dodává.

A zájem o české tvůrce se probouzí i za českými hranicemi. Podle Lucie Drdové je dlouhodobě vyhledávána zahraničními institucemi a sběrateli řada tuzemských jmen v čele s Evou Koťátkovou, Jiřím Kovandou, Kateřinou Šedou či Jánem Mančuškou.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.