Navigace

Favoritem investorů jsou dluhopisové fondy

Podle Asociace pro kapitálový trh narostl majetek ve fondech kolektivního investování od začátku roku o více než 53 miliard korun. Ve druhém čtvrtletí byly favoritem investorů především fondy dluhopisové, nárůst ovšem zaznamenaly všechny druhy fondů. Větší zájem o investice hlásí i J&T Investiční společnost.

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu výše 526 miliard Kč. Po minulém kvartálu, kdy se po recesi prudce projevil nárůst majetku u téměř všech druhů fondů, pokračuje růst již mírnějším tempem i ve druhém kvartálu.

„Pokračující příliv finančních prostředků do podílových fondů byl i v druhém čtvrtletí podpořen pozitivním tržním zhodnocením, celkový procentuální nárůst majetku ve fondech tak byl v prvním pololetí dvouciferný. Na tomto vývoji se – krom jiného – příznivě podepsaly vyšší úrokový výnos na konzervativních investicích a pokračující trend pravidelných investic." prohlásil předseda Asociace pro kapitálový trh Martin Řezáč.

S tím korespondují i zkušenosti s fondy spravovanými J&T Investiční společností. Dvouciferného růstu kapitálu dosáhl například akciový fond J&T Opportunity, jehož základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností platících dividendu. „Primárně jsme ho postavili na investicích do firem ve středoevropském regionu, doplněném o valuačně zajímavé investice z celého světa. Mezi dlouhodobé stálice patří jak domácí tituly ČEZ a Komerční banka, tak i například Apple,“ říká portfolio manažer fondu Michal Semotán. Nárůst majetku za první pololetí činil 12 %.

Na dvouciferné hodnoty si sáhly i fondy určené pro pravidelné investování. J&T Life 2035 navýšil objem kapitálu o 15,9 % a J&T Life 2030 o 13,8 %. Poslednímu z nabízených fondů životního cyklu J&T Life 2028 unikl dvouciferný růst jen o osm desetin procenta (9,2 %).

Stále trvá také zájem o nové fondy J&T RENTIER a J&T DIVIDEND, které chtějí investory oslovovat budováním dlouhodobé výkonnosti i pravidelnou distribucí výnosu v rámci dividendových tříd.